• Home
 • Gespecialiseerde dagopvang

Gespecialiseerde dagopvang

educatieve-crisisopvang

Zoekt u gespecialiseerde dagopvang in de regio Grave, Wijchen, Nijmegen, Oss, Uden en Veghel? Wij bieden deze voorziening aan. De gespecialiseerde dagopvang is bedoeld voor leerplichtige kinderen/jongeren waarbij om uiteenlopende redenen sprake is van schooluitval of dreigende schooluitval. Dit kan onder andere het geval zijn wanneer:

 • de school het kind geen passende begeleiding (meer) kan bieden;
 • school van inschrijving de leerling op een passende time out voorziening wil plaatsen;
 • het kind zich op school erg ongelukkig voelt waardoor verder verblijf niet meer haalbaar is;
 • het kind op een wachtlijst voor speciaal onderwijs staat of komt te staan;
 • het kind door omstandigheden tijdelijk elders verblijft;
 • er sprake is van een pestverleden;
 • de leerling (faal)angstig is;
 • er sprake is van een verstoorde werkrelatie;
 • het onduidelijk is wat er onderliggend is aan de stagnatie binnen school(gang);
 • het kind op didactisch-, sociaal- en/of gedragsmatig niveau niet kan voldoen aan de beschreven en onbeschreven eisen die de omgeving stelt.

De onderstaande algemene doelstellingen gelden naast de vooropgesteld individuele doelstellingen die tijdens een intakegesprek wordt opgesteld en tijdens handelingsplan evaluatiemomenten kunnen worden bijgesteld:

 • het bieden van een prettig, veilig en leerbaar klimaat;
 • uitgaan van bestaande interesses en trachten nieuwe te ontwikkelen;
 • in een affectieve sfeer vooral veiligheid, rust en structuur bieden;
 • naast de aandacht op het didactisch functioneren ligt de focus voornamelijk op de sociaal emotionele ontwikkeling;
 • het aanleren van sociale vaardigheden;
 • zoeken naar passend onderwijs, een plek binnen de de sector dagbesteding of een arbeidsplek voor de leerling;
 • de leerling concrete vaardigheden aanleren, zodat hij of zij herplaatst kan worden of kan integreren binnen de maatschappij.

Werkwijze en locatie gespecialiseerde dagopvang

De tijden gedurende de regionale schoolweken zijn van maandag t/m vrijdag van 08.45 tot 14.00 uur. Gedurende de schoolvakanties wordt er een alternatief programma aangeboden waarvoor de leerling zich kan aanmelden. De leerlingen werken in de lesmaterialen van de school van herkomst. Dagelijks worden er praktijklessen en groepsactiviteiten aangeboden waarbij wordt gewerkt aan persoonlijke doelen en sociale vaardigheden middels ervarend leren. De aangeboden praktijklessen en activiteiten dienen als middel op zichzelf, die automatisch verschillende situaties creëren waarbinnen een aantal essentiële leerpunten naar voren komen voor de doelgroep van Bureau voor Pedagogiek. Er is contact met de school van herkomst over de inhoud van de lesstof. De tijd en frequentie van de begeleiding kunnen aangepast worden aan de wensen van de ouder(s)/verzorger(s), het kennis- en leerniveau van het kind/de jongere, de problematiek en/of de belastbaarheid van het kind/de jongere en de samenstelling van de groep.

De gespecialiseerde dagopvang vindt plaats in een groep van maximaal 12 leerlingen op zowel basisschool- als voortgezet onderwijs niveau. De leerlingen worden opgevangen in een pand in Deursen-Dennenburg, nabij Ravenstein. Een locatie waar de leerling zijn/haar rust (terug) kan vinden en waar ruimte is voor een divers aanbod. Per dag zijn er (naar gelang het aantal jongeren) drie of vier professionele begeleiders en één of twee stagiair(es) aanwezig. Daarbij is het mogelijk om gespecialiseerde individuele begeleiding in te zetten waar nodig.

educatieve-crisisopvang

 

 

 

 

 

“Thuiszitten is niet nodig”

Vergoeding en vervoer gespecialiseerde dagopvang

Er zijn verschillende mogelijkheden wat betreft de financiering. Bureau voor Pedagogiek heeft met verschillende gemeenten een contract kunnen afsluiten waardoor er middels Zorg in natura (ZIN) kan worden begeleid. Het betreft de gemeenten:

‘s-Hertogenbosch, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, Mill & Sint Hubert, Oss, Sint-Anthonis, Uden, Vught, Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal, Zaltbommel en Wijchen.

Overige mogelijkheden van financiëring betreffen begeleiding middels een ‘veegcontract’ of een persoonsgebonden budget (PGB).

Wanneer de afstand tussen de woonplaats van de leerling en de gespecialiseerde dagopvang reëel is, kan er samen voor gekozen worden dat de leerling op de fiets of per openbaar vervoer komt. De ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor het vervoer van de leerling. Indien in samenspraak blijkt dat dit niet haalbaar is, dan heeft Bureau voor Pedagogiek beperkte ruimte voor het vervoeren van leerlingen. Tot slot is taxivervoer een mogelijkheid welke besproken kan worden met de betrokken consulent die in opdracht van de desbetreffende gemeente werkzaam is.

Tijdens het intake gesprek, dat volgt na een aanmelding, kan besproken worden wat passend en haalbaar is voor de leerling en voor zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). Er wordt in samenspraak met betrokkenen een handelingsplan op maat opgesteld. Ouder(s)/verzorger(s), school van herkomst, consulent, de leerplichtambtenaar, een onderwijsconsulent of betrokken hulpverleners kunnen de leerling aanmelden binnen de gespecialiseerde dagopvang van Bureau voor Pedagogiek.

educatieve-crisisopvang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Uiteindelijk word je toch wie je zelf bent’

Zie voor de specialisaties van het het team van Bureau voor Pedagogiek het tabblad ‘doelgroepen’.

Wanneer u nog vragen heeft na het lezen van de bovenstaande informatie kunt u mailen.