• Home
  • Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding

Bureau voor Pedagogiek biedt ouderbegeleiding aan in de regio Grave, Wijchen, Nijmegen, Oss, Uden en Veghel. Wij bieden hulp bij de opvoeding van uw zoon/dochter. Via ouderbegeleiding probeert de professional ouders wat meer inzichten te verschaffen in (de problematiek van) hun kinderen/jongeren en deze te ondersteunen waar mogelijk. Hulp bij de opvoeding is veelal een adequate manier om hulp te bieden aan het kind/de jongere. De meeste hulp wordt in de maatschappij vooral gericht op het kind zelf en speelt de ouder te vaak nog een bijrol. Bureau voor Pedagogiek zet beiden op de voorgrond en is van mening dat er sprake is van een wisselwerking binnen de opvoeding.

‘Samen staan we sterk’

Ouders twijfelen vaak of ze het allemaal wel goed doen en hebben soms een objectief persoon en luisterend oor nodig om te horen of ze op de juiste weg zitten. Soms zitten ouders zo vast in een patroon, dat ze er zelf niet meer uitkomen. Het is dan fijn met iemand van gedachten te kunnen wisselen die de doelgroep kent en mee kan denken en zoeken naar oplossingen en mogelijkheden voor de verschillende situaties.

Ouders zitten soms nog in een acceptatieproces wat op verschillende momenten weer terug kan komen. Hadden ze bijvoorbeeld net geaccepteerd dat hun zoon/dochter anders is of een bepaalde diagnose heeft, komen ze mogelijk weer voor een volgend probleem te staan m.b.t. bijvoorbeeld schoolkeuze, vriendschappen, relaties, werk en uit huis gaan. Dit zijn onderwerpen waarover het fijn en nuttig kan zijn eens van gedachten te wisselen met iemand die net iets verder van de situatie af staat en er op een andere manier naar kan kijken en mogelijk nieuwe inzichten kan verschaffen. Voor die momenten kan ouderbegeleiding ingezet worden. De frequentie van de hulpverlening is in overleg en ook de locatie kan onderling afgesproken worden. De geboden ouderbegeleiding door Bureau voor Pedagogiek loopt parallel aan een traject dat het kind/de jongere doorloopt binnen de gespecialiseerde dagopvang en/of middels ambulante individuele begeleidingsmomenten.

Wanneer u nog vragen heeft na het lezen van de bovenstaande informatie kunt u mailen.