Contact

Bureau voor Pedagogiek

Voor informatie over het aanbod of aanvraag voor een oriënterend- of intakegesprek stuurt u een e-mail naar onderstaand e-mail adres. Deze wordt wekelijks doorlopen waarna u een reactie mag verwachten vanuit het multidisciplinair team. 

contact@bureauvoorpedagogiek.nl

——————————————————————————————————–

Bureau voor Pedagogiek is genoodzaakt om voor bepaalde inzet een wachtlijst te hanteren.

Hieronder vindt u de actuele wachttijden (bijgewerkt op 19-02-2024):

Orthopedagogische dagopvang “Route Doorstroom”: op dit moment is plaatsing niet mogelijk. Wel kan de hulpvraag genoteerd worden op de wachtlijst en kan bij aanmelding een indicatie van de wachttijd gegeven worden. Voor aanmeldingen die op dit moment worden gedaan, wordt een start in het nieuwe schooljaar verwacht.

Orthopedagogische dagopvang “Route Talent”: op dit moment is plaatsing niet mogelijk. Wel kan de hulpvraag genoteerd worden op de wachtlijst. Gedurende het huidige schooljaar is het niet meer mogelijk om een traject op te starten.

Gespecialiseerde ambulante individuele begeleiding: afhankelijk van de inhoud en omvang van de hulpvraag, kan een traject binnen afzienbare tijd opgestart worden nadat er een intakegesprek heeft plaatsgevonden en de intakefase verder doorlopen is.

Vaktherapie (beeldend, spel, drama en (gezins)PMT): een intakegesprek, de intakefase en de start van het traject kunnen worden ingepland en het traject kan binnen afzienbare tijd worden gestart.

——————————————————————————————————–

Gegevens directie

Marieke Bardoel, tel.: 06-12141226, e-mail: m.bardoel@bureauvoorpedagogiek.nl

Sanne Jansen, tel.: 06-42805406, e-mail: s.jansen@bureauvoorpedagogiek.nl 

KVK nummer: 86953869
BTW nummer: NL001762730B47 

 

Casemanegers

Marieke Bardoel, tel.: 06-12141226, e-mail: m.bardoel@bureauvoorpedagogiek.nl

Sanne Jansen, tel.: 06-42805406, e-mail: s.jansen@bureauvoorpedagogiek.nl 

Romy Aarts, tel.: 06-83490265, e-mail: r.aarts@bureauvoorpedagogiek.nl

Stephan Reintjes, tel.: 06-81437533, e-mail: s.reintjes@bureauvoorpedagogiek.nl

 

Gegevens administratie

Secretariaat:                                                                  

Suzanne Ouwens, tel.: 06-17671402, e-mail: s.ouwens@bureauvoorpedagogiek.nl

Administratie (facturatie, berichtenverkeer, beheer indicaties):    

Marieke de Louw, tel.: 06-53105198, e-mail: administratie@bureauvoorpedagogiek.nl

Facturen:

E-mail: facturen@bureauvoorpedagogiek.nl

 

Adresgegevens  

Bureau voor Pedagogiek B.V.

Heistraat 28

5445 AS Landhorst (gemeente Land van Cuijk)

 

Bereikbaarheid

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur