Vacatures

Vacature stagiair

Gespecialiseerde dagopvang (Educatieve Crisisopvang) 

Periode:                                 schooljaar 2021-2022

Aantal uren:                          maximaal 40 uren

Contactpersoon:                    Mevr. C.H.M. (Sanne) Jansen

Contactgegevens:                 Tel.: 06-42805406

                                               s.jansen@bureauvoorpedagogiek.nl

Bureau voor Pedagogiek biedt een leerzame stage aan waarbij je in een multidisciplinair team wordt opgenomen. De stagiair zal zich welkom voelen en voldoende kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen. 

Gedurende de stage zal één teamlid de structurele begeleiding(sgesprekken) op zich nemen. Echter zal elk teamlid de stagiair betrekken bij zijn/haar expertise waardoor er vanuit verschillende invalshoeken (vaktherapeuten, gedragsspecialist, pedagoge, docenten) geleerd kan worden.

Naar de gespecialiseerde dagopvang komen kinderen en jongeren die vast zijn/dreigen te lopen binnen het onderwijs. Hier is vaak een turbulente voorgeschiedenis aan vooraf gegaan. Het is hierdoor belangrijk dat de stagiair zich kan opstellen ‘naast’ een cliënt, flexibel kan denken en handelen, de focus kan leggen op het onderliggende van (probleem)gedrag en denkt in mogelijkheden en oplossingen.

De kleinschaligheid van Bureau voor Pedagogiek betreft een grote kracht. Hierdoor zijn er onderling korte lijnen en kan er op hoog niveau maatwerk geleverd worden.

Wat zijn de dagelijkse taken? 

 • Het bieden van individuele begeleiding aan kinderen en jongeren in de vorm van: persoonlijke betrokkenheid, inhoudelijke begeleiding en coaching.
 • Het bieden van groepsbegeleiding aan leerplichtige kinderen en jongeren waar de stagiaire o.a. sociale interacties stuurt en in de rol van een begeleider deelneemt aan activiteiten die bedoeld zijn voor de methodiek ‘ervarend leren’.
 • Het voorbereiden, deelnemen en uitvoeren van ervarend-leren-lessen.
 • Het stimuleren, motiveren, aansturen en begrenzen van cliënten waar nodig. 
 • Het aanleren van sociale vaardigheden.
 • Observeren en signaleren van belemmeringen, aandachtspunten, risicofactoren en bevorderende factoren. Waarna deze worden genoteerd in de desbetreffende logboeken.
 • Het observeren, toepassen en rapporteren van vooropgestelde doelstellingen.
 • Ondersteuning bieden bij het plannen, structureren en organiseren van taken van de cliënt.
 • Het evalueren van bijzonderheden van de desbetreffende dag. 
 • Het uitvoeren van correctiewerk betreffende lesmaterialen.

Overkoepelende taken en verwachtingen van de stagiair:

 • Het team biedt de kans naarmate het leerproces vordert, de stagiair uitgroeit tot een volwaardige collega.
 • Het deelnemen aan intake-, evaluatie- en multidisciplinaire gesprekken met betrokkenen rondom een cliënt.
 • Het deelnemen aan intern overleg waarin de rol als notulist op zich genomen mag worden.
 • Het schrijven van handelingsplan evaluatieverslagen waarin het traject en de doelstellingen van de cliënt worden geëvalueerd.
 • Het beheren van cliëntendossiers.
 • Uitvoering van co-mentorschap. 
 • Nieuwe ontwikkelingen binnen de gespecialiseerde dagopvang bieden de mogelijkheid tot nieuwe inzichten en uiteenlopende opdrachten. Ideeën zijn welkom.

Vergoeding:

Reiskosten worden vergoed.