• Home
 • Route Doorstroom

Route Doorstroom

Route Doorstroom is een vorm van orthopedagogische dagopvang waar vijf dagen per week (maandag tot en met vrijdag van 8.45 – 14.00 uur) ruimte is voor (leerplichtige) kinderen en jongeren welke om uiteenlopende redenen zijn uitgevallen of uit dreigen te vallen binnen het onderwijs. De gespecialiseerde begeleiding en behandeling wordt geboden door een multidisciplinair team waarin zowel professionals vanuit de jeugdzorg werken als mensen vanuit het onderwijs.

(Dreigende) schooluitval kan onder andere het geval zijn als:

 • De school het kind geen passende begeleiding (meer) kan bieden;
 • School van inschrijving zoekt naar een passende time out voorziening;
 • Het kind zich op school ongelukkig voelt waardoor verder verblijf niet meer haalbaar is;
 • Het kind op een wachtlijst voor speciaal onderwijs staat of komt te staan;
 • Het kind door omstandigheden tijdelijk elders verblijft;
 • Er sprake is van een pestverleden, het kind (faal)angstig is of een schooltrauma bezit;
 • Er sprake is van een verstoorde werkrelatie;
 • Het onduidelijk is wat er onderliggend is aan de stagnatie binnen school(gang);
 • Het kind op didactisch-, sociaal- en/of gedragsmatig niveau niet kan voldoen aan de beschreven en onbeschreven eisen die de omgeving stelt.

Het traject wordt aangepast op de belastbaarheid, mogelijkheden en interesses van de jeugdige.

Wanneer er aan inzet van Route Doorstroom wordt gedacht, dan sluit de onderstaande omschrijving waarschijnlijk aan bij de situatie:

 • Er is inzet van een tussenoplossing gewenst waar ingezoomd wordt op het onderliggende van het gedrag en waarbij de passende specialistische begeleiding en/of behandeling wordt geboden;
 • Direct of binnen afzienbare tijd is de jeugdige in de mogelijkheid tot uitvoering van educatieve taken (op maatwerkniveau);
 • Uitstroom binnen het onderwijs wordt verwacht waarna inzichten zijn verkregen in de aanwezige zorg- en onderwijsbehoeften;
 • Er is behoefte aan ondersteuning en advisering bij het vinden van een passend vervolg binnen de sector onderwijs.

Naast didactische werkmomenten wordt de dag grotendeels gevuld met ervarend-leren-lessen. De ervarend-leren-lessen waarin continu leermomenten worden aangeboden zijn gericht op: mens en natuur, theatersport (met elementen uit de dramatherapie), beeldend (met elementen uit beeldende therapie), sport en spel, sport en bewegen, informatica, project(matig werken) en burgerschap. Gedurende de dag wordt er in klein groepsverband (zes tot twaalf jeugdigen) gewerkt waarbij het vertrekpunt van de begeleiding het niveau, de interesses en de mogelijkheden van de jeugdige zijn. Er is gedurende de dag ruimte voor zowel individuele- als groepsbegeleiding.

In één overzicht: 

Zie het stroomdiagram voor een overzicht van de trajecten welke doorlopen kunnen worden binnen Bureau voor Pedagogiek. 

Werkgebied

Het werkgebied van Bureau voor Pedagogiek omvat grotendeels de volgende regio’s en plaatsen:

Noordoost Brabant: Grave, Cuijk, Boxmeer, Sint-Anthonis, Overloon, Mill, Sint-Hubert, Landerd, Uden, Veghel, Erp, Boekel, Gemert, Helmond, Oss, Heesch, Schaijk, ‘s-Hertogenbosch, Rosmalen, Nuland, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Vught, Boxtel.

Gelderland-Zuid: Wijchen, Heumen, Nijmegen, Malden, Groesbeek, Beuningen en Druten.

Noord-Limburg: Mook, Middelaar, Molenhoek, Gennep, Bergen en Venray.