Werkwijze

De professionals binnen het team van Bureau voor Pedagogiek richten zich niet specifiek op het probleem maar gaan samen met de cliënt op zoek naar oplossingen, mogelijkheden, kwaliteiten en interesses. Samen met de cliënt wordt gezocht hoe hij zijn eigen capaciteiten kan gebruiken om zijn kracht naar boven te halen en om zijn doel te bereiken. Het voornaamste gegeven van het oplossingsgericht werken is dat een positieve beïnvloeding van negatieve of irreële gedachten, positiever gedrag veroorzaakt.

Het team van Bureau voor Pedagogiek bezit specialisaties op het gebied van:

 • Agressie / de-escalerend werken
 • Autisme
 • AD(H)D
 • Emotie-regulatie
 • (Faal)angst
 • Pestverleden
 • Hechtingsproblemen
 • (School)trauma (traumasensitief werken) / traumabehandeling
 • Dyslexie (Taal in Blokjes)
 • Meer- en hoogbegaafdheid
 • Rouwverwerking
 • Leerproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Creatief coachen
 • Beelddenken
 • Vaktherapie drama
 • Vaktherapie beeldend
 • Vaktherapie spel
 • Psycho educatie (Brain Blocks)
 • Didactisch coachen (primair (speciaal) onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs)
 • Suïcide preventie
 • Rots en Water

Hoe wordt een traject gefinancierd?

Bureau voor Pedagogiek heeft met verschillende gemeenten een contract kunnen afsluiten waardoor er een traject vanuit Zorg in natura (ZIN) kan worden bekostigd;

Wijchen, West Maas en Waal, Land van Cuijk, Bernheze, Boekel, Boxtel, ’s-Hertogenbosch, Meierijstad, Oss, Sint-Michielsgestel, Maashorst en Vught.

Indien uw gemeente er niet bij staat, dan kan er in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) en de consulent worden bekeken hoe uitvoering van het traject mogelijk gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld door een bekostiging vanuit een maatwerkconstructie of een persoonsgebonden budget (PGB).