• Home
  • Privacy & Cookies

Privacy & Cookies

Privacy

Bureau voor Pedagogiek heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. Wij behandelen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen wij overeenkomstig de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Wij ontvangen, bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door u worden opgegeven, gedurende het bezoeken en gebruiken van onze website en bijbehorende diensten, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Dit zijn met name websites van samenwerkingspartners. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de website van Bureau voor Pedagogiek. Wanneer u de links naar andere websites opent, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u op de hoogte wilt zijn van het desbetreffende privacy beleid.

Doeleinden van de gegevensverwerking (cliëntgegevens)

In het belang van de uitvoering van een zorgtraject beheren wij persoonsgegevens in ons beveiligde elektronische cliëntendossier. Wij bewaren deze informatie op een veilige wijze, die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en alleen toegang tot de cliëntendossiers die voor hen van belang zijn.
Wij bewaren alleen die informatie die relevant is voor het zorgtraject. Het dossier wordt 15 jaar na afronding van het traject bij ons bewaard en daarna vernietigd. U heeft recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens. Indien u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen.

Uitwisseling van gegevens met andere partijen

Om ervoor te zorgen dat een traject gefinancierd wordt, wisselen we algemene gegevens uit met de gemeente en/of de SVB. Bij gemeenten vullen we de naam en een eventuele code in op de factuur die niets zeggen over de persoonlijke diagnose, enkel over het pakket aan hulp dat ontvangen is. De factuur die volgens het trekkingsrecht door de SVB uitbetaald wordt, dient eerst door de ouder/verzorger goedgekeurd te worden waarna deze door u wordt doorgestuurd naar de SVB.

Voor verdere uitwisseling van gegevens met derden (bijvoorbeeld de huisarts, scholen, jeugdprofessionals, CJG of andere hulpverleners) vragen wij vooraf schriftelijk om toestemming, van zowel de ouders/verzorgers als wel de cliënt, indien deze 16 jaar of ouder is.

Bij vragen of (vermoeden van) een datalek

Indien u vragen heeft over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en uw rechten op dit gebied, kunt u contact opnemen met Marieke Bardoel van Bureau voor Pedagogiek.

Bij een datalek kunt u denken aan een gevonden papieren dossier of laptop met tot personen herleidbare gegevens. Ook als u als cliënt ten onrechte informatie van een andere cliënt te zien krijgt, kunt u dat beschouwen als een datalek.

Klachten over uw privacy?

Indien u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw privacy en uw persoonsgegevens, kunt u hierover contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Bureau voor Pedagogiek

Marieke Bardoel
(Postadres) Heistraat 7
5363 SJ Velp (NB)
Tel: 06-12141226
Mail: m.bardoel@www.bureauvoorpedagogiek.nl

Cookies

Een ander deel om uw privacy te borgen betreft de wettelijke plicht te vermelden dat deze website gebruik maakt van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere inzicht krijgen in het bezoekersgedrag, en zien welke betaalde bronnen voor ons renderen. Deze cookies zijn voor Bureau voor Pedagogiek dus van groot belang.

U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Een uitleg hoe dit te doen staat onderaan dit artikel.

Bureau voor Pedagogiek kent de volgende cookies:

A      Technische, noodzakelijke cookies

Deze zijn noodzakelijk voor het goed of zo gebruiksvriendelijk mogelijk functioneren van de site. Denk aan het invullen van het contactformulier.

B      Cookies voor statistieken

Google Universal Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van deze dienst.

De informatie die Google verzamelt is geanonimiseerd door ons om uw privacy te borgen.

Uw IP-adres wordt namelijk nadrukkelijk niet meegegeven, zodat deze gegevens niet te herleiden zijn tot u. De geanonimiseerde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij gebruiken deze dienst om inzicht en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

  • via welke bronnen het bezoek binnen komt
  • hoe lang men op de site blijft
  • welke pagina’s bezocht worden

Deze anonieme gegevens zijn voor ons van groot belang, omdat we met het verkregen inzicht de website kunnen verbeteren, wat de gebruiksvriendelijkheid voor bezoekers vervolgens weer ten goede komt.

Google kan deze geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. In de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) kunt u lezen wat Google met uw geanonimiseerde gegevens doet die zij via deze cookies verwerkt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies uitschakelen of verwijderen

U kunt het gebruik van cookies overigens weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. U kunt cookies via uw browser handmatig verwijderen indien u wenst. Of deze automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En u kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. Raadpleeg daartoe de handleiding van de door u gebruikte browsers hoe dit te te doen. Schakelt u de cookies uit? Dan geldt dit alleen voor de computer én browser waarop u dit doet. Gebruikt u meerdere computers en/of browsers? Schakel de cookies dan op iedere computer uit.