Vaktherapie

Wat is vaktherapie?

Bij vaktherapie ligt de nadruk op het doen en ervaren en minder op het praten (gesprekstherapie). Door gerichte oefeningen en werkvormen kun je jouw problematiek onderzoeken en jouw emoties en gedachten daarbij vormgeven. Dit in een andere context dan de standaard therapiesetting. 

Door de ervaringen die je bij deze werkvormen opdoet, werk je aan bewustwording en kun je nieuwe inzichten verwerven. Je kunt bijvoorbeeld leren om op andere manieren te reageren op situaties of gevoelens. Zo kun je nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. In sommige gevallen ligt de nadruk van de therapie op het oplossen van het probleem, in andere gevallen ligt de nadruk meer op de acceptatie ervan of op het beperken van de gevolgen van belemmerende factoren.

Voorbeelden van thema’s welke kunnen gelden bij aanmelding voor vaktherapie:

  • Leren (h)erkennen en uitdrukking geven aan de eigen emoties;
  • Verbanden leggen tussen gebeurtenis, lichaamssignalen, gedachten en situaties;
  • Anders om leren gaan met de behoefte aan controle; 
  • Bijstellen van het zelfbeeld;
  • Leren aangeven van grenzen of het leren omgaan met grenzen; 
  • Verwerken van trauma;
  • Het verminderen van problemen binnen de sociale interactie met anderen

Vaktherapie Beeldend

De kracht van Beeldende therapie ligt in het creëren en verbeelden van gevoelens en gedachten. Soms is het lastig om gevoelens en gedachten te kunnen duiden. Je voelt van alles en het beïnvloedt je handelen, maar het lukt niet om er grip op te krijgen. En dat zou je wel willen, je wilt meer regie voelen.

Bij Beeldende therapie word je uitgenodigd om deze gevoelens en gedachten op een andere manier te uiten. Het bijzondere aan deze vorm van therapie is dat er een werkstuk ontstaat aan de hand van een passende opdracht. Je kan het loslaten, wegleggen, ernaar terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen. Je werkt methodisch met gerichte interventies met beeldende materialen, gereedschappen en technieken. Bijvoorbeeld schilderen, tekenen, textiel, metaal, steen en hout.

Vaktherapie Drama:

Binnen de dramatherapie wordt het medium drama doelgericht en methodisch ingezet voor het behandelen van verschillende problematieken. De kern van dramatherapie is de handeling en de belangrijkste middelen zijn spel, fantasie en het ‘doen alsof’. Het gaat om het doen en ervaren op een speelse manier. 

Verder is dramatherapie een behandelvorm die zich richt op psychische-, sociale- en emotionele problematieken. Binnen dramatherapie wordt gebruik gemaakt van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals bijvoorbeeld rollenspellen, maskers, improvisatiespel, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors. Behandeling is gericht op het bereiken van veranderingen in denken, voelen en handelen. 

Hoe ziet het traject eruit?

Het traject bevat 20 sessies waarin de intakefase, de behandelsessies, het rapporteren en de samenwerking met betrokkenen is opgenomen.

Hoe wordt het traject gefinancierd?

Bureau voor Pedagogiek heeft met verschillende gemeenten een contract kunnen afsluiten waardoor er middels Zorg in natura (ZIN) kan worden behandeld. Het betreft de gemeenten:

‘s-Hertogenbosch, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, Mill & Sint Hubert, Oss, Sint-Anthonis, Uden, Vught.

Indien dit niet uw gemeente betreft, kan er in samenspraak met ouder(s)/verzorger(s) en de jeugdconsulent worden bekeken hoe uitvoering van het traject mogelijk gemaakt kan worden.

Omdat Bureau voor Pedagogiek het wenselijk vindt dat er zoveel mogelijk vanuit één zorgaanbieder en door dezelfde gezichten de juiste specialistische begeleiding en behandeling kan worden uitgevoerd, kan vaktherapie in combinatie met andere begeleidingsvorm(en) geboden worden. Echter betreft het ook de mogelijkheid om vaktherapie apart te indiceren van de overige begeleidingsvormen.