• Home
 • Orthopedagogische dagopvang

Orthopedagogische dagopvang

Route Talent is een vorm van orthopedagogische dagopvang waar er ruimte is voor kinderen en jongeren waarvoor om uiteenlopende redenen het onderwijssysteem (voorlopig) niet aansluit. Route Talent richt zich op eigen talenten middels ‘ervarend leren’. Binnen Route Doorstroom maakt het multidisciplinaire team gebruik van middelen als ‘schoolse taken’ en ‘ervarend leren’ en gaat het team van Bureau voor Pedagogiek in samenspraak op zoek naar een passend vervolgtraject welke binnen het onderwijs gevonden wordt. Bij de doelgroep van Route Talent is deze zoektocht vaak al doorlopen en blijkt dat een aanbod binnen de sector ‘dagbesteding’ ondervragend is en een plek binnen het onderwijssysteem overvragend. Het zijn vaak ‘doeners’ die leerbaar zijn maar wel op maatwerk niveau en vanuit eigen talenten en interesses. Route Talent biedt de mogelijkheden voor een (langdurig) maatwerktraject waarbij wordt toegewerkt naar een passend uitstroomperspectief binnen de maatschappij. De tussenkomst van Route Doorstroom kan hierbij een mogelijke optie zijn om uiteindelijk terugkeer binnen het onderwijssysteem te bewerkstelligen. Andere vormen van uitstroomperspectieven op langere termijn zijn ‘dagbesteding’ of ‘arbeid’. 

Doelgroep: 

 • Er is (mogelijk) sprake van autisme, AD(H)D, hechtingsproblemen, angsten, depressie(ve klachten), sociaal emotionele problemen en/of een schooltrauma.  
 • Er is sprake van internaliserende problematiek of externaliserende problematiek waarvoor specialistische begeleiding en/of behandeling nodig is; 
 • Kinderen en jongeren die uitvallen binnen het onderwijs maar welke leerbaar is op zijn/haar eigen wijze. Hij/zij heeft een aanbod op maat nodig; 
 • Er is sprake van een boven gemiddelde-, gemiddelde- of beneden gemiddelde intelligentie van om en nabij 70; 
 • Er is inzet door een multidisciplinair team gewenst.  

Wanneer is Route Talent geschikt?

 • In het geval van een (mogelijk) schooltrauma kan Route Talent passend zijn; 
 • Fungeren in een schoolse setting is momenteel overvragend; 
 • Er is inzet van een tussenoplossing nodig om weer in de leerstand te komen; 
 • Er is een periode nodig waarin het kind/de jongere tot rust kan komen; 
 • Uitgroeien naar Route Doorstroom wordt passend bevonden.  
 • Dagbesteding is (momenteel) ondervragend en/of hier is het kind te jong voor; 
 • Uitstroom binnen het onderwijs lijkt geen passend perspectief te zijn, echter de optie hiervoor openhouden is mogelijk;  
 • Het kind/de jongere is in staat om te leren, echter niet vanuit schoolse leermiddelen maar op basis van interesses en mogelijkheden; 
 • Stabiliteit in de vorm van een langdurig traject is passend; 
 • Er is behoefte aan ondersteuning en advisering bij het vinden van een passend vervolg binnen (beschermde) arbeid of dagbesteding. 

In één overzicht: 

Zie het stroomdiagram voor een overzicht van de trajecten welke doorlopen kunnen worden binnen Bureau voor Pedagogiek.