Recensies

Hieronder leest u de zeven meeste recent geschreven recensies:

Een ervaring van een moeder met een 24-jarige dochter die 7 jaar gespecialiseerde ambulante begeleiding ontving (5-2024):

Wij zijn heel enthousiast over de specialiseerde ambulante begeleiding van Bureau voor Pedagogiek. In de zeven jaar dat Sanne onze dochter begeleid heeft hebben we haar en haar collega’s van Bureau voor Pedagogiek ervaren als hele deskundige professionals met een warm hart. Ze zagen onze dochter écht. Ze stonden achter ons ook in de moeilijke tijden en als het nodig was zetten ze een stap extra. Jarenlang was Sanne de enige die onze dochter echt vertrouwde. We zijn heel dankbaar dat jij er was op de cruciale momenten, Sanne! Jij en je collega’s heel erg bedankt voor alles wat jullie voor onze dochter en voor ons hebben gedaan!

Een ervaring van een systeembehandelaar van een collega-organisatie waarmee gedurende het traject van een jongere is samengewerkt (11-2023):

Via deze weg wil jou en jullie danken voor de samenwerking. De visie en werkwijze van Bureau voor Pedagogiek is mooi en “staat als een huis”; dat heb ik kunnen zien en ervaren. Het afscheid van de cliënt hebben jullie mooi vorm kunnen geven: dat is mooi hoe jullie haar dat hebben kunnen geven.

Een ervaring van een ouder wiens 16-jarige zoon de orthopedagogische dagopvang “Route Doorstroom” bezocht (10-2023).

“Onvoorwaardelijk”, dat is hoe ik de begeleiding vanuit Bureau voor Pedagogiek heb ervaren. Het team bestaat uit echte professionals met een warm hart. Mijn kind werd voor het eerst écht gezien en gehoord en daar ben ik ze nog iedere dag dankbaar voor. Lukt het een dag niet, dan proberen ze het de volgende dag weer opnieuw. Ik gun ieder kind dat even niet mee kan komen op school deze onvoorwaardelijke en liefdevolle begeleiding”.

Een ervaring van een ouder wiens 16-jarige zoon de orthopedagogische dagopvang “Route Talent” bezoekt (07-2023).

“Afgelopen schooljaar is onze zoon begonnen bij Route Talent. Na het doorlopen van diverse scholen, is hij in de 3e klas van het vso helemaal uitgevallen en thuis komen te zitten. Er volgde een lange zoektocht naar een geschikte plek waar hij zich weer kan ontwikkelen op sociaal emotioneel gebied, zichzelf mag zijn, maar vooral ook weer vertrouwen in zichzelf en de omgeving kan krijgen.

Wat een geluk dat onze zoon hier terecht gekomen is!

De persoonlijke aanpak, die ook echt persoonlijk is, kleinschalige setting, gedreven en professionele medewerkers, maar vooral ook het zien van de jongeren. Het heeft er allemaal voor gezorgd dat onze zoon weer opbloeit. Er wordt gekeken waar zijn talenten en mogelijkheden liggen en deze worden verder verkend en verstrekt. Hierdoor leert hij vertrouwen op zichzelf en zijn omgeving.

Een schooldiploma zit er voor onze zoon niet meer in, maar hij heeft zich het afgelopen schooljaar in vele opzichten meer ontwikkeld dan in al die schooljaren daarvoor”. 

Een terugblik op een samenwerking met een jeugdconsulent. Het gezamenlijk doorlopen traject eindigde eind februari 2023.

“Lange tijd heb ik een samenwerking gehad met Bureau voor Pedagogiek. In dit contact heb ik zeer positieve ervaringen op mogen doen met hun inzet. Allereerst vind ik het aanbod dat ze hebben enorm waardevol: Daar waar een jeugdige vastloopt o.a. binnen onderwijs, bieden zij de mogelijkheid om een jeugdige en diens systeem te ondersteunen/op te vangen. Zowel vanuit de orthopedagogische dagopvang, als vanuit de specialistische ambulante begeleiding en vaktherapie. In geval van onze samenwerking, kon daarmee worden voorkomen dat de jeugdige, die ’thuiszitter’ was geworden, geen daginvulling ervaarde en verder wegzakte. Maatwerk is wat ze naar mijn visie bij Bureau voor Pedagogiek echt verstaan: In mijn beleving ‘zien’ ze een jeugdige en diens systeem echt, waardoor ze zoeken naar wat nodig is/wat aansluit bij de (vermoedelijk vaak schrijnende) situatie. Hierbij durven ze visie te vormen en maken zij zich hard om ‘het goede’ te doen. In het samenwerkingsproces heb ik daarvan uit gezien dat ook andere samenwerkingspartners meer zicht kregen op de ‘vraag achter de vraag’, wat in mijn beleving heel erg noodzakelijk was. In de afstemming heb ik, aanvullend op professionaliteit/deskundigheid en het genoemde, warmte en menselijkheid vanuit de begeleiders ervaren. Ik kan nog tal van voorbeelden geven over mijn positieve ervaringen. Samengevat kan ik vooral niet anders dan met lof spreken over hun inzet. Hele grote dank en tot de volgende!”

De ervaring van een moeder met een 16-jarige zoon welke gespecialiseerde ambulante individuele begeleiding ontving van december 2021 tot en met december 2022.

“Onze zoon heeft een jaar lang begeleiding gehad op school/thuis. Toen ik naar Bureau Pedagogiek kwam om uitleg te geven over waar onze zoon tegen aanliep en om te vertellen wat voor persoon hij is, zag ik Evelyn enthousiast in haar handen wrijven en ze zei direct: “ik heb nou al zin om met hem te werken”. Toen ik dat zag, wist ik dat het goed zou komen en dat kwam het ook. Er was een hele goede klik tussen Evelyn en onze zoon en met de rest van onze familie.

Tijdens het laatste begeleidingsmoment gaf onze zoon Evelyn een oprechte knuffel. Dat is een heel speciaal cadeau om te krijgen want onze zoon knuffelt zelden/nooit en als hij dan een knuffel geeft, is het ook echt een groot cadeau om te krijgen. Evelyn heeft niet alleen veel betekend voor onze zoon, maar ook voor ons hele gezin. Zij paste met haar persoonlijkheid perfect bij ons “prettig gestoorde gezin” en was altijd bereid een stapje extra te doen. Kortom wij kijken met veel plezier terug naar onze tijd met Evelyn. Hieronder een citaat uit de kaart, geschreven door onze zoon, die wij aan Evelyn hadden gegeven aan het einde van het begeleidingstraject.

Beste Evelyn,

Ik vond onze tijd samen erg leuk en leerzaam. Ik kan niet omschrijven hoe dankbaar ik ben voor jou hulp.

Groetjes,

J…….”

De ervaring van een moeder met een 18-jarige zoon over 1,5 jaar gespecialiseerde ambulante individuele begeleiding.
“Na vele (soms ingewikkelde) trajecten die wij met onze zoon hebben bewandeld, zijn we uiteindelijk via CCE, de gemeente en zijn eerder ambulante begeleiding terecht gekomen bij Bureau voor Pedagogiek. We waren op zoek naar een bureau die onze zoon kon helpen met de praktijk. Iemand die samen met hem de dingen deed ipv alleen vertelde hoe hij het moest gaan doen. Hij wist zelf heel goed wat hij moest doen, maar om dan daadwerkelijk aan de slag te gaan, daar zat zijn grootste struikelblok.
Toen de gemeente een aantal bureaus voorstelde aan ons, ben ik gaan kijken wat voor ons het beste voelde, dat was dan ook meteen Bureau voor Pedagogiek. Omdat zij staan voor een praktische begeleiding. De website sprak meteen heel erg aan, het voelde al goed. Daarna is er een kennismakingsgesprek geweest, die ook zeer prettig was en is de begeleiding in gang gezet. Miek werd gekoppeld aan onze zoon en zij heeft hem veel gestimuleerd en laten zien, door hem zelf dingen te laten ervaren, dat hij echt wel in veel dingen in staat is. Wat weer veel goeie momenten opleverde en zag dat de dingen ook gewoon goed konden gaan, ipv alleen maar vervelende ervaringen met scholen. En vooral de middelbare schooltijd is een vervelende tijd geweest.
Ondanks de coronatijd, die de begeleiding soms wat lastiger maakte, wisten zij een goede manier te vinden om met onze zoon aan de slag te gaan.
Hij heeft heel veel mooie stappen gemaakt in die 1,5 jaar tijd en ook ik als moeder heb er heel veel geleerd. Leren loslaten, wat dan ook echt mijn ding was waar ik moeite mee had.

Nu onze zoon 18 is geworden is de begeleiding gestopt, wat ik als moeder, wel erg spannend vond, na 12 jaar hulpverleners over de vloer te hebben gehad. Maar gelukkig weten we,  dat mocht het echt nodig zijn, we terug kunnen vallen op Bureau voor Pedagogiek.  Niet dat we verwachten dat het nodig zal zijn, maar het gevoel dat het kan is al heel prettig.

Onze zoon en wij hebben echt dankzij de hulp van Miek en Sanne een vervelende periode om kunnen buigen naar iets moois. En heeft onze zoon zijn plek helemaal gevonden op het MBO en zijn hobby als zweefvlieger. Wij zijn er van overtuigd dat hij een hele mooie toekomst tegemoet zal gaan.
Sanne en Miek, bedankt voor alles…”