Recensies

Hieronder leest u de zeven meeste recent geschreven recensies:

Een ervaring van een ouder wiens 16-jarige zoon de orthopedagogische dagopvang “Route Doorstroom” bezocht (10-2023).

“Onvoorwaardelijk”, dat is hoe ik de begeleiding vanuit Bureau voor Pedagogiek heb ervaren. Het team bestaat uit echte professionals met een warm hart. Mijn kind werd voor het eerst écht gezien en gehoord en daar ben ik ze nog iedere dag dankbaar voor. Lukt het een dag niet, dan proberen ze het de volgende dag weer opnieuw. Ik gun ieder kind dat even niet mee kan komen op school deze onvoorwaardelijke en liefdevolle begeleiding”.

Een ervaring van een ouder wiens 16-jarige zoon de orthopedagogische dagopvang “Route Talent” bezoekt (07-2023).

“Afgelopen schooljaar is onze zoon begonnen bij Route Talent. Na het doorlopen van diverse scholen, is hij in de 3e klas van het vso helemaal uitgevallen en thuis komen te zitten. Er volgde een lange zoektocht naar een geschikte plek waar hij zich weer kan ontwikkelen op sociaal emotioneel gebied, zichzelf mag zijn, maar vooral ook weer vertrouwen in zichzelf en de omgeving kan krijgen. 

Wat een geluk dat onze zoon hier terecht gekomen is!

De persoonlijke aanpak, die ook echt persoonlijk is, kleinschalige setting, gedreven en professionele medewerkers, maar vooral ook het zien van de jongeren. Het heeft er allemaal voor gezorgd dat onze zoon weer opbloeit. Er wordt gekeken waar zijn talenten en mogelijkheden liggen en deze worden verder verkend en versterkt. Hierdoor leert hij vertrouwen op zichzelf en zijn omgeving. 

Een schooldiploma zit er voor onze zoon niet meer in, maar hij heeft zich het afgelopen schooljaar in vele opzichten meer ontwikkeld dan in al die schooljaren daarvoor”. 

Een terugblik op een samenwerking met een jeugdconsulent. Het gezamenlijk doorlopen traject eindigde eind februari 2023.

“Lange tijd heb ik een samenwerking gehad met Bureau voor Pedagogiek. In dit contact heb ik zeer positieve ervaringen op mogen doen met hun inzet. Allereerst vind ik het aanbod dat ze hebben enorm waardevol: Daar waar een jeugdige vastloopt o.a. binnen onderwijs, bieden zij de mogelijkheid om een jeugdige en diens systeem te ondersteunen/op te vangen. Zowel vanuit de orthopedagogische dagopvang, als vanuit de specialistische ambulante begeleiding en vaktherapie. In geval van onze samenwerking, kon daarmee worden voorkomen dat de jeugdige, die ’thuiszitter’ was geworden, geen daginvulling ervaarde en verder wegzakte. Maatwerk is wat ze naar mijn visie bij Bureau voor Pedagogiek echt verstaan: In mijn beleving ‘zien’ ze een jeugdige en diens systeem echt, waardoor ze zoeken naar wat nodig is/wat aansluit bij de (vermoedelijk vaak schrijnende) situatie. Hierbij durven ze visie te vormen en maken zij zich hard om ‘het goede’ te doen. In het samenwerkingsproces heb ik daarvan uit gezien dat ook andere samenwerkingspartners meer zicht kregen op de ‘vraag achter de vraag’, wat in mijn beleving heel erg noodzakelijk was. In de afstemming heb ik, aanvullend op professionaliteit/deskundigheid en het genoemde, warmte en menselijkheid vanuit de begeleiders ervaren. Ik kan nog tal van voorbeelden geven over mijn positieve ervaringen. Samengevat kan ik vooral niet anders dan met lof spreken over hun inzet. Hele grote dank en tot de volgende!”

De ervaring van een moeder met een 16-jarige zoon welke gespecialiseerde ambulante individuele begeleiding ontving van december 2021 tot en met december 2022.

“Onze zoon heeft een jaar lang begeleiding gehad op school/thuis. Toen ik naar Bureau Pedagogiek kwam om uitleg te geven over waar onze zoon tegen aanliep en om te vertellen wat voor persoon hij is, zag ik Evelyn enthousiast in haar handen wrijven en ze zei direct: “ik heb nou al zin om met hem te werken”. Toen ik dat zag, wist ik dat het goed zou komen en dat kwam het ook. Er was een hele goede klik tussen Evelyn en onze zoon en met de rest van onze familie.

Tijdens het laatste begeleidingsmoment gaf onze zoon Evelyn een oprechte knuffel. Dat is een heel speciaal cadeau om te krijgen want onze zoon knuffelt zelden/nooit en als hij dan een knuffel geeft, is het ook echt een groot cadeau om te krijgen. Evelyn heeft niet alleen veel betekend voor onze zoon, maar ook voor ons hele gezin. Zij paste met haar persoonlijkheid perfect bij ons “prettig gestoorde gezin” en was altijd bereid een stapje extra te doen. Kortom wij kijken met veel plezier terug naar onze tijd met Evelyn. Hieronder een citaat uit de kaart, geschreven door onze zoon, die wij aan Evelyn hadden gegeven aan het einde van het begeleidingstraject.

Beste Evelyn,

Ik vond onze tijd samen erg leuk en leerzaam. Ik kan niet omschrijven hoe dankbaar ik ben voor jou hulp.

Groetjes,

J…….”

De ervaring van een moeder met een 18-jarige zoon over 1,5 jaar gespecialiseerde ambulante individuele begeleiding.
“Na vele (soms ingewikkelde) trajecten die wij met onze zoon hebben bewandeld, zijn we uiteindelijk via CCE, de gemeente en zijn eerder ambulante begeleiding terecht gekomen bij Bureau voor Pedagogiek. We waren op zoek naar een bureau die onze zoon kon helpen met de praktijk. Iemand die samen met hem de dingen deed ipv alleen vertelde hoe hij het moest gaan doen. Hij wist zelf heel goed wat hij moest doen, maar om dan daadwerkelijk aan de slag te gaan, daar zat zijn grootste struikelblok.
Toen de gemeente een aantal bureaus voorstelde aan ons, ben ik gaan kijken wat voor ons het beste voelde, dat was dan ook meteen Bureau voor Pedagogiek. Omdat zij staan voor een praktische begeleiding. De website sprak meteen heel erg aan, het voelde al goed. Daarna is er een kennismakingsgesprek geweest, die ook zeer prettig was en is de begeleiding in gang gezet. Miek werd gekoppeld aan onze zoon en zij heeft hem veel gestimuleerd en laten zien, door hem zelf dingen te laten ervaren, dat hij echt wel in veel dingen in staat is. Wat weer veel goeie momenten opleverde en zag dat de dingen ook gewoon goed konden gaan, ipv alleen maar vervelende ervaringen met scholen. En vooral de middelbare schooltijd is een vervelende tijd geweest.
Ondanks de coronatijd, die de begeleiding soms wat lastiger maakte, wisten zij een goede manier te vinden om met onze zoon aan de slag te gaan.
Hij heeft heel veel mooie stappen gemaakt in die 1,5 jaar tijd en ook ik als moeder heb er heel veel geleerd. Leren loslaten, wat dan ook echt mijn ding was waar ik moeite mee had.

Nu onze zoon 18 is geworden is de begeleiding gestopt, wat ik als moeder, wel erg spannend vond, na 12 jaar hulpverleners over de vloer te hebben gehad. Maar gelukkig weten we,  dat mocht het echt nodig zijn, we terug kunnen vallen op Bureau voor Pedagogiek.  Niet dat we verwachten dat het nodig zal zijn, maar het gevoel dat het kan is al heel prettig.

Onze zoon en wij hebben echt dankzij de hulp van Miek en Sanne een vervelende periode om kunnen buigen naar iets moois. En heeft onze zoon zijn plek helemaal gevonden op het MBO en zijn hobby als zweefvlieger. Wij zijn er van overtuigd dat hij een hele mooie toekomst tegemoet zal gaan.
Sanne en Miek, bedankt voor alles…”

De ervaring van een moeder met een 21-jarige dochter die meerdere jaren gespecialiseerde individuele begeleiding ontving vanuit Bureau voor Pedagogiek (08-2022).

“Het is al heel wat jaren geleden dat ik in contact werd gebracht met Bureau voor Pedagogiek. Het was in een periode dat we met ons handen in het haar zaten betreft schoolgang en gedrag van onze zoon. We dachten dat we al op de juiste plek zaten; speciaal onderwijs en gespecialiseerde dagbehandeling, maar nog viel hij uit.

En toen was daar Bureau voor Pedagogiek! Het grootste verschil is dat zij naar mijn zoon keken, wat hij aan kon en passend was.

Daar ligt o.a. de kracht van Bureau voor Pedagogiek; ze richten zich op de specifieke behoefte die een kind nodig heeft. Gaan in gesprek met de betrokkenen (school, leerplicht, gemeente,..) om hun mening en ideeën te bespreken om uiteindelijk samen tot een plan te komen en uit te voeren.

Later heb ik ook mijn dochter aangemeld voor ambulante begeleiding, iets wat zo ontzettend helpend is geweest voor haar. Het contact dat zij met haar begeleidster Sanne had, was zo hecht. Mijn dochter kon alles met haar bespreken en Sanne begreep haar altijd en was er altijd voor haar! Samen hebben ze heel wat meegemaakt in de jaren die volgende. En niets was te veel gevraagd voor Sanne, gesprekken met leerkrachten, meegaan naar lessen, oefenen in het verkeer….

Maar ook voor mij was de hulp van Sanne onmisbaar. Wat heeft ze veel werk van mij overgenomen en zorg van mijn schouders gehaald. Door haar betrokkenheid kon ik een stapje terug doen en weer gewoon moeder zijn.

Inmiddels hebben beide kinderen zich zo ontwikkeld dat we afscheid hebben moeten nemen van Bureau voor Pedagogiek. Ondanks dat ik ze ontzettend dankbaar ben dat we dit punt bereikt hebben, ga ik ze ontzettend missen”.

Een ervaring ouders over de inzet van de orthopedagogische dagopvang gedurende schooljaar 2021-2022 (07-2022).

“Onze autistische zoon van 11 was vastgelopen op meerdere scholen. Het op die scholen aangeboden onderwijs was voor hem overvragend en niet gericht op hem als individu. Vanaf september 2021 wordt hij begeleid door Bureau voor Pedagogiek. De begeleiding op de orthopedagogische dagopvang biedt onze zoon structuur en overzicht, maar vooral heeft hij nu erkenning en begrip gevonden bij zijn begeleiders en medeleerlingen. Sinds hij bij het bureau is gekomen hebben we zijn zelfvertrouwen zien groeien en heeft hij op onder andere sociaal-emotioneel gebied veel geleerd. Hij is gegroeid als persoon en gaat weer met plezier naar de dagopvang. Hij doet weer mee met activiteiten. Het Bureau voor Pedagogiek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei en ontwikkeling van onze zoon”.

Een ervaring van een ouder gericht op de gespecialiseerde ambulante- en ouderbegeleiding en inzet van de orthopedagogische dagopvang gedurende schooljaar 2021-2022 (07-2022).

“Wat Bureau voor Pedagogiek voor mij zo bijzonder maakt, is hun maatwerk. Alles wordt individueel beredeneerd; bij alles wordt bekeken wat goed is voor dat ene kind, niet wat beter uitkomt voor de groep of voor de organisatie, financiën of planning. De medewerkers hebben een uitzonderlijk respect voor de cliënten en voor mij als ouder. Ze hebben begrip, het geduld om gedrag te herleiden en het op het moment dat het kan, samen met de jongere te analyseren om tot eigen inzichten te komen. Dus om zelfreflectie aan te leren vanuit de gedachte dat iedereen het antwoord in zichzelf heeft en alleen wat hulp nodig heeft om het aan anderen duidelijk te maken op een vredige manier.

De naam Bureau voor Pedagogiek deed me in eerste instantie onaangenaam rillen; het kwam autoritair op mij over en het triggerde mijn allergie voor alle scholen en instituten met “beterwetende” agogen waarmee we te maken hadden gehad. Maar al snel bleek dat het bureau staat voor wat het woord pedagogiek werkelijk betekent en dat sluit naadloos aan op mijn opvoeding.

Mijn kind was inmiddels ernstig beschadigd door scholen en leraren. Er werd besloten om eerst gespecialiseerde ambulante hulp in te zetten vanuit Bureau voor Pedagogiek. Eén op één begeleiding werd gestart: wekenlang werd er op laagdrempelige manier “gespeeld” en vanaf het eerste moment kende de ambulant begeleider mijn kind door en door. We hadden bij de kennismaking het idee dat we de begeleider al heel lang kenden. Het was meteen wonderlijk vertrouwd en ik liet de ambulant begeleider met een gerust hart alleen met mijn kind. Dat was bijzonder, want ik was zelf ook getraumatiseerd door de manier waarop mijn kleine in de jaren daarvoor behandeld was door mensen die beweerden het beste voor ogen te hebben. Maar dit voelde zó anders, zo gDeze begeleiding werd en wordt geleid door de natuur van mijn kind dat het middelpunt nog steeds is. “Het belang van het kind” is hier geen loze uitspraak die normaliter aangehaald wordt om eigen belang of gemak door te drukken. Nee, niet hier. Alles draait hier om mijn kind en we voelen ons bevoorrecht dat we bij Bureau voor Pedagogiek mogen zijn.

Heel langzaam werd bekeken of de overstap naar de groep mogelijk was, dus naar de orthopedagogische dagopvang. We mochten gaan kijken op het schooltje van Bureau voor Pedagogiek. Ik verwachtte een kil klaslokaal, maar kwam binnen in een soort van huiskamer, verlicht door daglicht dat door de ramenwand lieflijk naar binnen viel en waar een uitnodigende, warme en rustige sfeer hing. Een plaats waar je wilt blijven. Een gezellige grote tafel met stoelen stond in het midden van een ruimte waarin langs de muur een lange, nette, moderne keuken was. Het rook er lekker, want er was die dag gekookt door de kinderen. Er waren vier andere kamers voor activiteiten en voor ontspanning. Om de school heen was behalve de tuin en de moestuintjes, heel veel ruimte om te spelen, in een rustige buurt. Het stelde de antroposoof in mij helemaal gerust. Hier zal mijn kind zich goed voelen zoals thuis en van hieruit, door het gevoel van veiligheid en geborgenheid, zich kunnen ontwikkelen in alle positiviteit. En dat bleek al heel snel ook zo te zijn. Na verloop van tijd mocht het ook “school” genoemd worden, want zelfs tegen dat woord was een aversie ontstaan. Toen het even wat minder goed ging, werden de uren van de dagbesteding in overleg tijdelijk minder, zodat mijn kind tot rust kon komen.  Er worden heel veel leuke, leerzame activiteiten georganiseerd: excursies, gastlessen, sport, uitjes, vaardigheden, wetenschappen, coderen… Laatst liet mijn kind zien wat er geleerd was tijdens een gastles gebarentaal. Dat geeft niet alleen aan dat er met aandacht een vaardigheid geleerd is, maar ook dat er begrip is gekomen voor mensen die anders zijn en dat er een middel is om contact te leggen met een ander, waar dat in eerste instantie niet voor de hand leek te liggen. Het maakt enthousiast, het geeft iets om verder te ontdekken.

Ik vind het belangrijk om een kind zo veel mogelijk verschillende dingen te laten zien zoals hier gedaan wordt, zodat de mogelijkheden voor hun eigen toekomst vergroot worden. Er is veel meer in de wereld dan thuis en school en je kunt veel meer dan je denkt. Mijn kind wordt hier ècht gezien en geaccepteerd zoals het is, het wordt bijgestaan in plaats van “gecorrigeerd”. Alle tijd en aandacht wordt daarvoor gebruikt. Bureau voor Pedagogiek heeft ons laten zien dat het mogelijk is om ècht passend onderwijs te bieden en dat dat heel bevrijdend is in plaats van verstikkend of beperkend. Onderwijs en ontwikkeling gaan hier om het talent naar voren te brengen dat het kind in zich heeft, want ieder kind heeft iets om bij te dragen en ieder kind heeft waarde.

Tijdens de lockdown werd er “onderwijs op afstand” georganiseerd. Voor mijn kind betekende het om voortgezet contact te hebben met de begeleider en de andere kinderen uit de groep. De inzet van alle begeleiders is zo hartverwarmend. Ook in die tijd, toen persoonlijk contact verboden was, wisten ze het groepsgevoel te behouden met hun enthousiasme, creativiteit en de verbondenheid die we inmiddels als vanzelfsprekend zouden beschouwen, hoewel het natuurlijk heel uitzonderlijk is.

Gespecialiseerde ouderbegeleiding: het nauwe contact met de begeleiders en de directrice van Bureau voor Pedagogiek is heel persoonlijk, respectvol en vriendelijk. Een korte lijn wordt gevraagd, om de beste zorg te kunnen bieden. Ik was gewend geraakt aan de titel “zeurende, overbezorgde ouder” en durf soms nog steeds niet ieder ding door te geven, maar door Bureau voor Pedagogiek wordt dat juist aangemoedigd en dringend verzocht. Ik meen nog steeds alles te moeten uitleggen en verklaren, maar hier is dat helemaal niet nodig. Alles wordt begrepen en er wordt niks zomaar aangenomen of negatief weggezet. Er wordt meegedacht, er worden oplossingen gevonden voor zaken waarvan ik dacht dat ik ze elders moest zoeken. Bureau voor Pedagogiek is alles in één. We zijn weer hoopvol, gerust en positief geworden. Er werd me tijdens de ouderbegeleiding verteld dat ze ’s morgens berichtjes krijgen van ouders waarin de gemoedstoestand wordt medegedeeld waarmee hun kind die ochtend is weggegaan. Voor Bureau voor Pedagogiek is dit helpend om ieder kind op de juiste manier op te vangen als ze aankomen. Zo ver gaat de persoonlijke begeleiding. De gespecialiseerde ouderbegeleiding gaat over het vergelijken van gedragingen thuis en bij Bureau voor Pedagogiek: of het overeenkomt, hoe we erop reageren, brainstormen over de oorzaak om zo te komen tot een manier om mijn kind beter te begeleiden: thuis en “op school”. Ik vind deze contacten heel verhelderend en leerzaam.

Ik ben echt heel dankbaar dat Bureau voor Pedagogiek bestaat en dat we door deze warme, professionele mensen begeleid worden in alle positiviteit”.