Recensies

De ervaring van een coach vanuit de Bossche Vakschool waar drie gespecialiseerde begeleiders van Bureau voor Pedagogiek ambulante begeleiding binnen school aanbieden (03-2021).

“Bureau voor Pedagogiek wordt door de Bossche Vakschool ingehuurd om ondersteuning te bieden aan leerlingen die voorheen op het voorgezet speciaal onderwijs zaten. Onze ervaring is dat de begeleiding deskundig en zorgvuldig wordt uitgevoerd vanuit een duidelijke missie en visie. De noodzakelijke communicatie tussen ouders, leerling, school, eventuele externe partners en het bureau verloopt op een doortastende en prettige manier. Maatwerk wordt in iedere situatie geleverd”.

De ervaring van een pedagoge in opleiding. Zij volbracht haar stage binnen Bureau voor Pedagogiek gedurende schooljaar 2019-2020 (08-2020).

“Mijn naam is Ilona Banken, ik heb in het schooljaar 2019-2020 stage gelopen bij het Bureau voor Pedagogiek. Dit deed ik voor mijn studie Pedagogiek, aan de HAN Hogeschool te Nijmegen. Bij Bureau voor Pedagogiek wordt gewerkt met verschillende begeleidingsvormen. Daarbij heb ik met name gewerkt met de leerlingen van de gespecialiseerde dagopvang. Het effectieve aan deze manier van begeleiden is dat iedere leerling aan zijn of haar eigen doelen werkt en dat daarbij één op één geïnstrueerd kan worden. Er wordt maatwerk geleverd, dat vind ik als opleidend pedagoog een sterk punt van het Bureau voor Pedagogiek. Wat afgelopen jaar is ingebracht is het Ervarend leren. Via deze weg leren kinderen door ervaring en worden zij minder belemmerd in hun cognitieve vaardigheden. Daarnaast wordt er ook ambulante begeleiding geboden aan kinderen/jongeren. In eerste instantie zou ik alleen maar op de gespecialiseerde dagopvang werken, maar door de situatie rondom corona heb ik veel (online) contact gehad met zowel de kinderen/jongeren en ouders als met medewerkers. Dus ook heb ik kinderen/jongeren ambulant begeleid. De medewerkers van het Bureau voor Pedagogiek stuurde mij hierin, zodat ik er niet alleen voor stond. Er vinden wekelijks teamoverleggen plaats om de begeleidingen zo goed mogelijk te laten verlopen. Er is tussen medewerkers onderling een goede communicatie, dit is erg belangrijk voor kinderen om gestructureerd te kunnen werken. We proberen op een zo goed mogelijke manier de kinderen/jongeren en ouders te begeleiden en door maatwerk te verlenen.

Bij het Bureau voor Pedagogiek hangt een fijne sfeer, het is er gemoedelijk en elke medewerker gebruikt zijn of haar eigen kwaliteiten. Op deze manier is het een sterk team, dat passie heeft voor het vak.

Tot slot wil ik benoemen dat het Bureau voor Pedagogiek een goed werkend concept heeft. Kinderen of jongeren die thuis zijn komen te zitten of dreigen thuis te komen zitten, krijgen door Bureau voor Pedagogiek nieuwe kansen. Zij bieden en geven de ondersteuning aan deze kinderen/jongeren die zij nodig hebben”.

De ervaring van ouders over de gespecialiseerde ambulante begeleiding (04-2020).

“Onze zoon liep vast op zijn school. We hebben hem laten testen en hij kreeg de diagnose autisme. Daarna kregen wij advies om op zoek te gaan naar ambulante begeleiding. Via via kreeg ik het telefoonnummer van Marieke. Wat was dat fijn om die aan de telefoon te krijgen, ze begreep je, nam het serieus en gaf tips waar we meteen iets mee konden. Gelukkig konden we alles redelijk snel regelen. Na een intake gesprek met Marieke, is Paul de begeleider geworden van onze zoon. De klik tussen die twee was er snel. Paul komt 2 x per week naar ons en samen praten ze en doen wat dingen samen. Elke keer geeft dat een boost voor onze zoon. Ook wij kunnen terecht met onze vragen en zorgen bij Paul. Het werken met Brainblocks is een fijne manier voor onze zoon maar ook voor ons. Het geeft inzicht en een manier van communiceren die voor iedereen helder is.Vanwege het coronavirus kan Paul niet komen. Nu hebben ze wekelijks de afspraak om samen te gamen en op die manier elkaar te ontmoeten en te praten”. 

De ervaring van een moeder wiens dochter gespecialiseerde ambulante begeleiding ontvangt (04-2020).

“Wij zijn zeer tevreden over de ambulante thuisbegeleiding van Bureau van Pedagogiek. Het is een kleine organisatie, met korte lijnen. Als je de eigenaresse voor het eerst aan de lijn krijgt, geeft ze je meteen een vertrouwd gevoel. Ze heeft zich verdiept in het dossier, weet precies wat je met haar besproken hebt en komt met goede adviezen.

Ze heeft een goede match gemaakt tussen een van haar ambulante begeleiders en onze dochter, en na een uitgebreid intake gesprek ging de thuisbegeleiding van start. Sanne wist snel het vertrouwen van onze dochter te winnen, waardoor er een goede relatie ontstond. Vanuit deze basis konden er snel dingen worden aangepakt, goed afgestemd op het tempo van onze dochter. Sanne voelt onze dochter goed aan en weet precies waar ze haar het beste kan helpen, indien nodig in overleg met een van haar collega’s. Ze werkt met diverse hulpmiddelen en technieken, zoals bijvoorbeeld spellen en het lege hoofden boek. Tussendoor ervaren ook wij een goed contact met Sanne en is er een goede terugkoppeling naar ons als ouders”.

De ervaring van een 21 jarige jongen (gediagnosticeerd met PDD-NOS) over de gespecialiseerde ambulante individuele begeleiding en deelname aan de Educatieve Crisisopvang.

Dagopvang: “Ik heb al een aantal jaren te maken gehad met Bureau voor Pedagogiek. Ik ga al een tijd 2 tot 3 dagen per week naar de dagopvang en heb ook met de meeste begeleiders te maken gehad. De begeleiders zijn aardig en vakkundig, elk op hun eigen manier. Veel leerlingen die naar de dagopvang komen zijn vaak uitgevallen op school vanwege problemen op school of thuis. Sommige hebben de neiging die problemen mee te nemen. Op de ECO krijgen veel van deze leerlingen de aandacht die ze nodig hebben om te leren omgaan met die problemen of ze te verwerken. Er wordt een strak ritme aangehouden tussen (school)werk, pauze en gezamenlijke tijd. Vrijwel alle leerlingen kunnen uiteindelijk goed met elkaar overweg. Dat is te danken aan de ordelijke structuur en de persoonlijke begeleiding en de over het algemeen gezellige sfeer.

Ambulante begeleiding: “Al een aantal jaar komt een keer per week een begeleider bij mij op school of bij mij thuis. Dan gaan we koken, praten en bordspellen spelen. Soms doen we ook andere dingen zoals: opruimen, schoonmaken, appels plukken of boodschappen. De begeleider is dan iemand van de dagopvang waarmee ik goed overweg kan. Voor mij betekent de begeleiding een dag in de week dat ik even niet alleen sta in het proberen te begrijpen van het dagelijkse leven en de buitenwereld. Ik heb zelf veel moeite met orde scheppen en buiten het huis komen. De begeleiding maakt dit aanzienlijk makkelijker voor mij. Ook praten we over dingen waar ik de afgelopen week tegenaan liep”.

De ervaring van een moeder met een 17 jarige dochter (gediagnosticeerd met autisme en ADD) en een 15 jarige zoon (gediagnosticeerd met ADHD en PDD-NOS) over de gespecialiseerde ambulante individuele begeleiding en deelname aan de Educatieve Crisisopvang.

“Tot kort geleden heeft mijn zoon enkele jaren gebruik gemaakt van de Educatieve Crisis Opvang (ECO) en mijn dochter krijgt al ruim een half jaar ondersteuning vanuit de ambulante begeleiding.

Voor mijn zoon is de ECO echt de meest ideale plek geweest. Het fijne van wat hun bieden is dat de hulpvraag op ieder kind afzonderlijk wordt ingesteld. Wat is de situatie van het kind, wat kan het aan op gebied van belastbaarheid en hoe gaan we dat doen?

In ons geval was voor mijn zoon de schoolgang niet haalbaar. Door gebruik te maken van de ECO kreeg hij toch leerstof aangeboden, had een vast dagprogramma en werkte aan sociale contacten. Doordat de belastbaarheid op hem was aangepast en hierdoor een stuk minder druk ervaarde, is hij zonder probleem dagelijks gegaan. Hier waren wij als ouders enorm blij mee. Hij liet namelijk veel uitval zien op school, waardoor hij hele dagen thuis zat.

Mijn dochter heeft ook altijd op speciaal onderwijs (cluster 4) gezeten. De overstap van VSO naar een MBO is dan groot. Dit zit hem in veel gebieden; de grote van de klassen, de zelfstandigheid die verwacht wordt, het plannen van je schoolwerk, omgang met verschillende leerkrachten,…zo kan ik nog wel even doorgaan. Deze vaardigheden zijn voor mijn dochter niet vanzelfsprekend. De ambulante begeleidster is voor ons onmisbaar! Ze is de degene waar mijn dochter haar verhaal bij kwijt kan, die mee denkt in het zoeken naar oplossingen, die met haar gesprekjes voorbereidt en haar o.a. leert plannen. Maar de begeleidster is ook de brug tussen ons en haar school. Het MBO heeft niet dat professionele zorgteam in huis wat het VSO wel had. En hebben niet de deskundigheid voor mijn dochters problematiek. Ook hier is de ambulant begeleidster de helpende hand. Zij vertaalt naar school wat mijn dochter nodig heeft en waarom sommige dingen lastig zijn voor haar. Dus gesprekken op school is nooit een vraag teveel aan onze begeleidster.

De mensen die er werken bij Bureau voor Pedagogiek zijn allen heel professioneel en behulpzaam. Wat ik als ouder enorm prettig vind is de goede begeleiding die ze bieden. Zo als eerder aangegeven zijn ze ten alle tijden bereid deel te nemen aan gesprekken op school van herkomst of juist de school waar je kind (hopelijk) weer naar toe gaat. Maar zijn ze ook bereid aan te sluiten bij gesprekken met hulpverlening, Bureau Jeugd en Gezin of andere instanties.

Hierdoor voel je je ondersteund en nemen ze een stukje zorg van je af.

Ik ben echt van menig dat Bureau voor Pedagogiek onmisbaar is! Er vallen zoveel kinderen uit op school, die anders noodgedwongen thuis komen te zitten. Door gebruik te mogen maken van de Educatieve Crisis Opvang hebben ze weer een dagstructuur, blijven in contact met (mede-)leerlingen en doen sociale vaardigheden op. Daarnaast worden ouders ontlast in de zorgvraag van hun kind”.

De ervaring van een moeder met een 21 jarige dochter (gediagnosticeerd met PDD-NOS) over de gespecialiseerde ambulante individuele begeleiding.

“Wij zijn sinds medio 2016 in contact gekomen met Marieke Bardoel. Dit door attent te zijn gemaakt door een zeer tevreden ouder van een kind met individuele begeleiding.

We hebben na een terdege intake besloten bij haar individuele begeleiding middels PGB bij het bureau in te kopen voor onze dochter. De deskundigheid over autisme en de persoonlijke aanpak heeft ons dit doen besluiten.

Er zijn diverse evaluatiemomenten in het jaar samen met de begeleiding.

Er zijn genoeg mogelijkheden om tussentijds, indien nodig, in contact te komen met de begeleiding. Dit om acute zaken door te kunnen spreken die van belang zijn voor de begeleiding van onze dochter. Er wordt telkens weer zeer goed gewerkt aan het bijstellen van de individuele begeleiding

Alle communicatie wordt op een zeer sociale, menselijk en deskundige manier ten uiting gebracht. Wij voelen ons telkens weer serieus genomen en zeer goed behandeld. Onze jarenlange ervaring met hupverleners is helaas niet altijd zo geweest.

Alle lof voor Marieke Bardoel van Bureau voor Pedagogiek!!”

De ervaring van een moeder met een 20 jarige dochter (gediagnosticeerd met ADHD en PDD-NOS) over de gespecialiseerde ambulante individuele-, groeps- en ouderbegeleiding.

“Sinds maart 2018 maken wij gebruik van de gespecialiseerde ambulante begeleiding vanuit Bureau voor Pedagogiek. De ambulante begeleiding bevalt ons erg goed. Ze ondersteund en begeleid niet alleen onze dochter in een hele moeilijke periode maar helpt ons als ouders ook heel erg door met veel gesprekken aanwezig te zijn en mee te denken wat de goede vervolgstappen zijn en ze maakt goed duidelijk wat er voor onze dochter belangrijk is om goed te kunnen functioneren.

Ook volgt ze in schoolvakanties gespecialiseerde groepsbegeleiding om te leren hoe je sociale contacten op bouwt en onderhoud. Dit gebeurt op een hele leuke vrije manier. De dingen die daar gebeuren op sociaal gebied worden in de ambulante begeleiding weer besproken.

Wij als ouders kunnen ook heel goed onze vragen stellen en er wordt snel gereageerd.

De hulp en begeleiding ervaren wij als erg prettig en flexibel. Het is voor ons en voor onze dochter heel fijn om de mensen van bureau voor pedagogiek om ons heen te hebben”.

De ervaring van een moeder met een 15 jarige zoon (gediagnosticeerd met asperger en ADHD) over deelname binnen de Educatieve Crisisopvang (ECO).

“Wat wij als positief hebben ervaren is dat Sanne met respect voor wie W. is, een duidelijk kader heeft weten te stellen waarbinnen onze zoon zich welkom voelde, maar waarbinnen ook duidelijke grenzen werden gesteld. Korte lijnen, afstemmen, persoonlijk contact, uitgesproken verwachtingen over en weer. Dat maakte dat het voor hem een plek was, waar hij zichzelf kon zijn en binnen duidelijke grenzen, zijn zelfvertrouwen weer op kon bouwen. Sanne durft ook de confrontatie aan te gaan wanneer hij die grenzen overschrijdt, waarbij wij als ouders steeds op de hoogte werden gesteld en erbij werden betrokken. Al met al in deze lastige periode voor hem een goede plek met persoonlijke begeleiding op maat!”

De ervaring van ouders over het verblijf van hun zoon binnen de Educatieve Crisisopvang (ECO) van Bureau voor Pedagogiek.

“Nadat onze zoon vast was gelopen in het onderwijs en een tijd thuis heeft gezeten, kwam ik ‘per toeval’ terecht op de ECO.
Wij konden al snel terecht voor een intakegesprek waarin de plaatsingsmogelijkheden voor onze zoon werden besproken.
Geen wachtlijst, snel schakelen en meedenken hebben wij in deze fase heel prettig gevonden.

Onze zoon heeft twee keer 6 weken op de ECO gezeten. Er werd meegedacht over de opbouw van het gaan naar de ECO, de activiteiten die hij op de ECO kon ondernemen, naast het werken uit de schoolboeken van de school van herkomst. Er is een vaste dagstructuur waarbij het maken van individuele planners centraal staat. De planner wordt samen met het kind gemaakt. Hij werd serieus genomen!
Met de planners wordt flexibel omgegaan. Deze kunnen worden aangepast aan de individuele begeleidingsbehoeften van het kind op dat moment. Dat vraagt flexibiliteit en creativiteit van de begeleiders. Zij zijn daar zeer bedreven in.

De medewerkers van de ECO proberen te begrijpen wat er ‘onder het gedrag van een kind zit’. Ze oordelen of veroordelen niet. Zo kunnen ze proberen een aanpak te vinden wat voor ieder kind weer anders kan zijn.

De ECO heeft ons heel goed geholpen met het vinden van passend onderwijs voor onze zoon. Zij gingen mee naar de verschillende scholen en hadden een goed beeld wat hij nodig heeft. Ook dachten ze mee met de afbouw van de ECO en de opbouw naar de nieuwe school.

We hebben ervaren dat we er niet alleen voor hebben gestaan!”

De ervaring van een moeder met haar 17 jarige zoon (gediagnosticeerd met autisme en een angststoornis) over de gespecialiseerde ambulante individuele begeleiding.

“Na jaren van behandeling bij Herlaarhof en GGZ kwam Sanne in actie en ze betekent veel voor B., omdat ze echt stappen zet m.b.t. zijn paniekstoornis en alles overlegd en ook echt handelt. Ze kijkt echt mee wat het beste voor B. is en luistert ook echt naar hem, hierdoor zet hij sinds haar komst (2 uur in de week) flinke stappen. We zijn haar hier erg dankbaar voor”.

De ervaring van ouders over de deelname van hun zoon aan de Educatieve Crisisopvang van Bureau voor Pedagogiek.

“Omdat onze zoon in een sociaal isolement terecht gekomen was en daardoor niet meer naar school ging, hebben wij contact gezocht met de Educatieve Crisisopvang in Deursen-Dennenburg. Vooral de kleinschaligheid, de rust en de ongedwongen sfeer gaven hem direct een gevoel van veiligheid. Vooral door veel persoonlijke aandacht en betrokkenheid van de medewerkers, kreeg hij stap voor stap zijn zelfvertrouwen en regelmaat in zijn leven weer terug; mede daardoor is hij ook uit zijn depressie gekomen! Naast de schoolse taken was er veel aandacht voor groepsactiviteiten, sport en creatieve zaken waardoor hij op sociaal gebied steeds opener werd. Voor ons als ouders was het makkelijk te communiceren met de medewerkers, de lijntjes zijn kort. Aan het eind van het traject werden de vervolgstappen naar passend onderwijs goed geadviseerd en begeleid. Wij kijken terug op een zeer prettige tijd bij de ECO, er was veel begrip en ondersteuning”.

De ervaring van een moeder van haar 24 jarige zoon (met NLD) over de inzet middels gespecialiseerde ambulante begeleiding.

“Namens R. en mij wil ik je zeggen dat je perfect bent in het ondersteunen en begeleiden van jongeren met een lichte beperking. Allereerst toon je respect, je bent heel geduldig en straalt rust uit. R. krijgt de indruk dat hij goed wordt begrepen. Je bent oplossingsgericht, doortastend en begripvol. R. zegt telkens tegen mij hoe blij hij is met jou. Je neemt de jongeren in vertrouwen en bent empathisch ingesteld”.

De ervaring van een moeder over het verblijf van haar zoon binnen de Educatieve Crisisopvang van Bureau voor Pedagogiek.

“De Educatieve Crisis Opvang (ECO) van Marieke Bardoel is een plek waar een kind herboren wordt. Er wordt bij een leerling net zo goed beroep gedaan op z’n schooltaken, sociale vaardigheden en het deelnemen aan activiteiten, maar alles op maat. Hierdoor is alle druk eraf en wordt je kind niet meer overvraagt. Ze mogen zijn wie ze zijn en krijgen alle ruimte om zich te ontwikkelen. De aandacht, begeleiding en positieve benadering die er voor je kind is, brengt hen in een opwaartse spiraal. Marieke en haar medewerkers zijn allen even kundig en werken erg professioneel. Wat ook enorm looft, is de begeleiding naar de vervolg plek. Marieke zorgt er persoonlijk voor dat ze op een goede manier verder gaan met je kind. Kortom; de ECO is een geweldige plek!”

Bevindingen van een orthopedagoog en schoolpsycholoog i.o. over de ambulante begeleiding school van Bureau voor Pedagogiek.

“Voor ons was deze vorm van samenwerking met Bureau voor Pedagogiek, individuele ambulante begeleiding school, nieuw. We ervoeren als school handelingsverlegenheid. De reguliere middelen die we in konden zetten vanuit een licht intern arrangement bleken niet voldoende. Hierbij valt te denken aan begeleiding van de mentor en coach, gericht op het sociaal-emotioneel welbevinden en het plannen en organiseren van het schoolwerk van de leerling. Bij deze leerling, en het systeem, was het nodig om de begeleiding ook te vertalen naar de thuissituatie, daar moet de leerling het immers ook tot uitvoering brengen. Deze brug hebben we dankzij de hulp van Bureau Pedagogiek kunnen slaan. Na overleg en het in kaart brengen van de behoeften van ouders en leerling, is besloten dat ze de begeleiding in de thuissituatie uitvoeren. De begeleiding is kortdurend, met als doel om de leerling en ouders vaardigheden aan te leren zodat ze zelf verder kunnen. De werkwijze van Bureau Pedagogiek is erg handelingsgericht; wat is er nodig zodat de leerling de doelen kan bereiken? Ze kunnen rekening houden met de specifieke begeleidingsbehoefte van een leerling en hebben tevens kennis van het onderwijscurriculum. Omdat ze meerdere leerlingen van onze school begeleiden en ook andere trajecten vanuit het samenwerkingsverband uitvoeren, kennen ze de werkwijze van het Udens College. Ze stemmen erg goed af met school, middels een intake, plan van aanpak, voortgangsgesprekken en evaluatieverslagen. Het ontwikkelperspectiefplan is hierbij de leidraad”.

De ervaring van een moeder van een ‘oud’ leerling van de Educatieve Crisisopvang van Bureau voor Pedagogiek.

“Mijn zoon is door ons privé leven in een heel diep dal geraakt. En was alleen nog maar in zichzelf gekeerd. Hij vermeed elk sociaal contact. Geen vrienden meer bij ons binnen en hij ging ook niet meer naar school. Dan begint er een grote zoekactie. Op zijn school waar hij stond ingeschreven kon hij niet terug. Dan zit je opeens in een traject van GGZ, Bureau Jeugdzorg, leerplichtambtenaar en zo nog heel veel meer. Totdat we op de site kamen van Bureau voor Pedagogiek. Daar stonden de deuren wijd open om hulp te bieden aan mijn zoon. Door zeer professionele begeleiders heeft mijn zoon weer uit dat diepe dal kunnen komen.

Mijn trefwoorden voor Bureau voor Pedagogiek: ‘professionele begeleiders’, ‘werken met eigen materiaal/boeken van school’, ‘werken op eigen niveau en tempo’, ‘luisterend oor’ en ‘goede hulp’.

Door dit alles is mijn zoon weer op twee benen komen te staan en ziet hij het leven weer van de zonnige kant. Ik heb mijn eigen zoon weer terug, zoals hij was voordat hij in dit diepe dal terecht kwam. Hij is zelfs dit schooljaar geslaagd voor zijn vervolgopleiding. Super toch?! Met heeeel veeeel dank aan alle medewerkers en medewerksters van Bureau voor Pedagogiek!

Vooral ook omdat elk kind recht heeft op studie en zo ook recht heeft op een toekomst. Bureau voor Pedagogiek is super en geeft je kind een toekomst!

De ervaring van een moeder en haar zoon over de gespecialiseerde ambulante begeleiding van Bureau voor Pedagogiek.

“Wij kennen Marieke al heel wat jaren. Als begeleidster is Marieke zeer betrokken bij onze zoon. Zij kan snel schakelen, ziet snel wat hij wel of niet nodig heeft. Ze doet dit op een hele rustige manier, soms met veel humor, maar bovendien is zij zeer professioneel bezig. Volgens onze zoon, weet Marieke goed hoe ze met de doelgroep om moet gaan en heeft zij hem goed geholpen en veel geleerd. Hij had vanaf het begin veel vertrouwen in haar en voelde zich veilig. En dat is natuurlijk de basis!”

De ervaring van ouders en hun zoon over de Educatieve Crisisopvang (ECO) en huiswerkbegeleiding van Bureau voor Pedagogiek.

“De ECO was voor ons wederom de reddende engel toen onze zoon voor de tweede keer in een crisissituatie kwam en totaal vastliep op school, met als gevolg schorsing van school. Aangezien wij een aantal jaren geleden ook al een hele fijne ervaring hebben gehad met de ECO, heb ik direct weer contact opgenomen of T. wederom daar geplaatst kon worden. Al direct kwam hij daar weer tot rust, met name door de fijne rustige sfeer, de duidelijke instructies en structuur en het allerbelangrijkste door de ontzettend betrokken, geduldige en lieve medewerkers van de ECO. Na een paar weken zat hij weer helemaal goed in zijn vel, was weer enthousiast en behaalde goede cijfers. Door goede bemiddeling van Marieke kon T. na 4 maanden weer terug naar zijn oude school met zelfs een voorsprong op de leerstof. Eenmaal terug op school hebben we ook de huiswerkbegeleiding ingezet om dit positieve proces door te laten gaan. Zonder de ECO had onze zoon het denk ik niet gered en had hij waarschijnlijk nu nog thuis gezeten, met alle gevolgen van dien. Het is dus heel belangrijk dat de ECO bestaat en blijft bestaan. Dus Marieke en medewerkers: heel erg bedankt dat jullie er voor T. en ook voor ons waren en mogen jullie voor heel veel kinderen ook de reddende engel zijn!

M. is een oud leerling van de Educatieve Crisisopvang en krijgt gespecialiseerde ambulante individuele begeleiding vanuit Bureau voor Pedagogiek.

“Ik heb als leerling en als frequent bezoeker hele goede ervaringen met de Educatieve Crisisopvang (ECO) en voornamelijk met Marieke als begeleidster. Marieke en ik kennen elkaar al bijna 5 jaar en ze heeft mij al die tijd persoonlijk begeleid. Ik kan eerlijk zeggen dat ik met Marieke mijn middelbare school, mijn MBO en nu VAVO gemakkelijker heb doorlopen dan zonder Marieke.

Wat de ECO betreft, ik heb daar een erg leuk en leerzaam schooljaar gehad, de begeleiding is heel goed en persoonlijk op maat voor elke student. De ECO is voor mij een omslag geweest in mijn manier van gedragen op scholen en tegenover andere mensen, ik heb hier mijn rust gevonden en heb mijn ADHD beter leren beheersen.

Tot op heden kom ik vaak naar de ECO om rustig te kunnen werken, de sfeer is erg fijn en je kunt er lekker werken en als ik vast loop word ik ook goed door de begeleiding geholpen. Daarom kom ik graag naar de ECO om mijn opdrachten te doen”.