Recensies

Hieronder leest u de vijf meeste recent geschreven recensies:

Een terugblik van ouders welke hun zoon voor schooljaar 2020-2021 binnen de gespecialiseerde dagopvang (Educatieve Crisisopvang (ECO)) hadden aangemeld (07-2021).

“Onze zoon is uitgevallen op speciaal onderwijs met 10 jaar, omdat het niet passend genoeg was voor hem, zowel emotioneel als qua onderwijs, waardoor hij steeds ongelukkiger werd en steeds vaker ziek thuis was. Na bijna een jaar volledig thuis te zijn geweest is hij in augustus 2020 gestart op de ECO. Hij heeft daar gespecialiseerde dagopvang gekregen in de vorm van aangepaste dagbesteding met onderwijs, afgestemd op zijn behoefte.

Wij en ook bij de ECO hebben hem in 1 schooljaar tijd zien groeien van “alles negatief” wat school aangaat, naar “ik kan het toch wel en dan vind ik het leuk”. Daarnaast is zijn leerniveau in die tijd 1,5 leerjaar vooruit gegaan. Ze zijn begonnen met 3 dagen opbouwend naar 4 dagen en wat voor onze zoon passend was langzaam opgebouwd in onderwijstijd in verhouding tot ontspanning en ook het type onderwijs aangepast aan zijn behoefte. Hij leert door dingen te zien en te doen en bij de ECO kreeg hij dat aangeboden. Rekenen door buiten te tellen bijvoorbeeld. Daarnaast is er veel ingezet op zijn falen wat school aangaat en hem laten ervaren dat hij er toe doet, het zeker wel kan als het op de juiste manier uitgelegd wordt en hem daarmee het vertrouwen gegeven om het aan te geven als hij iets niet snapt of moeilijk vindt. In het contact met andere kinderen werd ook veel aandacht besteed aan voor jezelf opkomen op een communicatieve manier die voor iedereen fijn is en waarbij hij wel zijn eigen ruimte in mag nemen.

Al met al, zijn wij als ouders ontzettend blij en dankbaar dat onze zoon op de ECO heeft mogen ervaren dat hij goed is zoals hij is en nu verder kan naar de middelbare school. Waar in samenwerking met de ECO is gekeken, wat is het meest passend voor hem en er wordt ook een overdracht gedaan naar de school, zodat onze zoon langzaam kan wennen en nog steun heeft en vertrouwen in de nieuwe situatie kan opbouwen. Zodat hij niet weer overnieuw hoeft te beginnen.

Nogmaals zijn wij als ouders dus ontzettend dankbaar en is het echt een zegen geweest voor onze zoon dat hij bij de ECO heeft mogen ervaren dat hij het echt wel kan en het niet aan hem ligt. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet voor hem!”

De ervaring van ouders die ouderbegeleiding ontvangen en waarvan hun zoon structureel de gespecialiseerde dagopvang (Educatieve Crisisopvang (ECO)) bezoekt en hier gespecialiseerde groeps- en individuele begeleiding krijgt aangeboden. Daarnaast ontvangt de cliënt wekelijks gespecialiseerde ambulante individuele begeleiding (05-2021).

“Bij Bureau voor Pedagogiek werken zeer ervaren mensen, die erg betrokken zijn bij de kinderen/jong volwassenen die bij hun komen, maar ook betrokken naar het gezin. Hun kracht zit er in dat ze klein kijken naar de specifieke behoeften die elk kind individueel vraagt. Er wordt gekeken met een open blik, waarin de ervaringen, meningen en ideeën van alle betrokkenen rondom een kind/jong volwassenen worden beluisterd en meegenomen. Na een lange weg van weinig vooruitgang zien wij sinds dat onze zoon bij ECO komt langzaam de weg verder omhoog gaan. Ze kijken naar wat het kind/ jong volwassen nodig heeft om hem/ haar in zijn kracht te zetten om te doen groeien. Ze zijn zeer benaderbaar, waardoor er al snel goed contact ontstaat tussen alle betrokken partijen. Ze kijken niet alleen wat er mogelijk is binnen de gangbare paden, maar zoeken, indien nodig, ook daar buiten. Kortom erg blij en zeer tevreden met Bureau voor Pedagogiek”.

De ervaring van een coach vanuit de Bossche Vakschool waar drie gespecialiseerde begeleiders van Bureau voor Pedagogiek ambulante begeleiding binnen school aanbieden (03-2021).

“Bureau voor Pedagogiek wordt door de Bossche Vakschool ingehuurd om ondersteuning te bieden aan leerlingen die voorheen op het voorgezet speciaal onderwijs zaten. Onze ervaring is dat de begeleiding deskundig en zorgvuldig wordt uitgevoerd vanuit een duidelijke missie en visie. De noodzakelijke communicatie tussen ouders, leerling, school, eventuele externe partners en het bureau verloopt op een doortastende en prettige manier. Maatwerk wordt in iedere situatie geleverd”.

De ervaring van ouders over de gespecialiseerde ambulante begeleiding (04-2020).

“Onze zoon liep vast op zijn school. We hebben hem laten testen en hij kreeg de diagnose autisme. Daarna kregen wij advies om op zoek te gaan naar ambulante begeleiding. Via via kreeg ik het telefoonnummer van Marieke. Wat was dat fijn om die aan de telefoon te krijgen, ze begreep je, nam het serieus en gaf tips waar we meteen iets mee konden. Gelukkig konden we alles redelijk snel regelen. Na een intake gesprek met Marieke, is Paul de begeleider geworden van onze zoon. De klik tussen die twee was er snel. Paul komt 2 x per week naar ons en samen praten ze en doen wat dingen samen. Elke keer geeft dat een boost voor onze zoon. Ook wij kunnen terecht met onze vragen en zorgen bij Paul. Het werken met Brainblocks is een fijne manier voor onze zoon maar ook voor ons. Het geeft inzicht en een manier van communiceren die voor iedereen helder is. Vanwege het coronavirus kan Paul niet komen. Nu hebben ze wekelijks de afspraak om samen te gamen en op die manier elkaar te ontmoeten en te praten”.

De ervaring van een moeder wiens dochter gespecialiseerde ambulante begeleiding ontvangt (04-2020).

“Wij zijn zeer tevreden over de ambulante thuisbegeleiding van Bureau van Pedagogiek. Het is een kleine organisatie, met korte lijnen. Als je de eigenaresse voor het eerst aan de lijn krijgt, geeft ze je meteen een vertrouwd gevoel. Ze heeft zich verdiept in het dossier, weet precies wat je met haar besproken hebt en komt met goede adviezen.

Ze heeft een goede match gemaakt tussen een van haar ambulante begeleiders en onze dochter, en na een uitgebreid intake gesprek ging de thuisbegeleiding van start. Sanne wist snel het vertrouwen van onze dochter te winnen, waardoor er een goede relatie ontstond. Vanuit deze basis konden er snel dingen worden aangepakt, goed afgestemd op het tempo van onze dochter. Sanne voelt onze dochter goed aan en weet precies waar ze haar het beste kan helpen, indien nodig in overleg met een van haar collega’s. Ze werkt met diverse hulpmiddelen en technieken, zoals bijvoorbeeld spellen en het lege hoofden boek. Tussendoor ervaren ook wij een goed contact met Sanne en is er een goede terugkoppeling naar ons als ouders”.