• Home
  • Welkom op de site van Bureau voor Pedagogiek!

Welkom op de site van Bureau voor Pedagogiek!

Bureau voor Pedagogiek is een professioneel bureau die in ontwikkeling blijft om de kwaliteit van de geleverde specialistische zorg te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

Het multidisciplinair team is gespecialiseerd in begeleiding en behandeling op maat aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen welke te maken hebben (gehad) met (dreigende) schooluitval, sociaal-emotionele problemen en/of psychische problemen.

De verschillende begeleidings- en behandelingsvormen bieden u de mogelijkheid om zorg in te schakelen voor uw zoon of dochter, uw cliënt of uw leerling.

Klik hier voor het complete aanbod in een stroomdiagram.

Kernkwaliteiten Bureau voor Pedagogiek

Nabijheid

“We zullen naast je staan en het waar nodig samen doen”

Flexibiliteit

“Het tempo van de cliënt is leidend, evenals de belastbaarheid, mogelijkheden, kwaliteiten en de interesses van de cliënt”

Maatwerk

“Uiteindelijk word je toch wie je zelf bent omdat naar het onderliggende van het gedrag wordt gekeken en daarop wordt geanticipeerd”

Kennis

“Het relatief kleinschalige multidisciplinaire team werkt oplossingsgericht en preventief”

Betrokkenheid

“Samen staan we sterk”

Ervarend leren

“Activiteiten, middelen en methodes worden ingezet om een bepaald doel te bereiken”

Kijken naar het onderliggende

“Door goed naar het kind te kijken en te luisteren ontdekken we wat hen bezighoudt en wat ze nodig hebben”