• Home
  • Welkom op de site van Bureau voor Pedagogiek

Welkom op de site van Bureau voor Pedagogiek

Bureau voor Pedagogiek is een jong en dynamisch bureau die in ontwikkeling blijft om de kwaliteit van de geleverde zorg te waarborgen. De verschillende begeleidingsvormen bieden u de mogelijkheid om zorg in te schakelen voor u als professional, als ouder(s) en/of verzorger(s) of voor uw zoon, dochter, leerling of cliënt.

Pedagogiek staat voor de pedagogische wetenschappen die op een systematische wijze kennis en inzicht geven in het gedrag van mensen in opvoedings-, onderwijs- en hulpverleningssituaties. Pedagogiek betreft de manier waarop volwassenen (ouders, opvoeders, onderwijzers) jeugdigen grootbrengen met een bepaald doel. Ook bestudeert pedagogiek onderwijsmethoden, inbegrepen de doelen die daarin dienen te worden gesteld en de manier waarop deze doelen bereikt kunnen worden. Daarnaast wordt ook de orthopedagogiek, de wetenschap van de opvoeding en begeleiding van kinderen met een psychische beperking, tot de pedagogiek gerekend.

Met trots presenteert Bureau voor Pedagogiek de Educatieve Crisisopvang. Een uniek project dat vastgelopen leerlingen opvangt en deze doelgroep een nieuwe kans biedt. Daarnaast bestaat het aanbod uit ambulante begeleiding: individuele begeleiding, huiswerk begeleiding, ouder begeleiding en ambulante begeleiding op school. Onderwijs op Afstand/Thuisonderwijs en de vrijetijdsactiviteiten maken het aanbod compleet.

De richting ‘pedagogiek’ is een breed begrip. Dit is wat Bureau voor Pedagogiek ook uit wil stralen. Er wordt gesproken over mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Dus heeft u een (hulp)vraag, stel deze gerust. Bureau voor Pedagogiek doet haar best deze vraag om te zetten in een passende begeleidingsvorm.