Doelgroepen

Bureau voor Pedagogiek kent verschillende doelgroepen, want we begeleiden kinderen en jongeren met diverse ontwikkelingsstoornissen naast reguliere kinderen en jongeren met emotionele belemmeringen. Denk met name aan de volgende doelgroepen:

 • ADHD bij kinderen en jongeren
 • ADD bij kinderen en pubers
 • Angst bij kinderen en jongeren
 • Angststoornis bij kinderen en jongeren
 • Autisme (ASS) bij kinderen en jongeren
 • Faalangst bij kinderen en jongeren
 • Pestslachtoffers
 • Kinderen en jongeren die onzeker zijn
 • Leerplichtige kinderen en jongeren die te maken hebben met (dreigende) schooluitval
 • Leerlingen uit het regulier basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs
 • Kinderen en jongeren met leerproblemen
 • Ouders die pedagogische begeleiding zoeken

Bureau voor Pedagogiek kent daartoe verschillende diensten/begeleidingsvormen:

Het team van Bureau voor Pedagogiek bezit specialisaties op het gebied van:

 • Vaktherapie drama
 • Vaktherapie beeldend
 • Psychologie
 • Gehechtheid (waaronder NIKA screening en ouderbegeleiding)
 • Beelddenken
 • Psycho educatie (Brain Blocks)
 • Rouwverwerking
 • Traumasensitief werken
 • Faalangst
 • Dyslexie (Taal in Blokjes)
 • Didactisch coachen (primair (speciaal) onderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs)
 • Suïcide preventie

Bureau voor Pedagogiek is (nog) onvoldoende gespecialiseerd in de doelgroepen: licht verstandelijke beperking (LVB) en hoogbegaafdheid.

Bureau voor Pedagogiek werkt volgens inzichten uit de cognitieve gedragstherapie.

Wanneer u nog vragen heeft na het lezen van de bovenstaande informatie kunt u mailen.