Doelgroepen

Bureau voor Pedagogiek kent verschillende doelgroepen, want we begeleiden kinderen en pubers met diverse ontwikkelingsstoornissen naast reguliere kinderen en jongeren met emotionele belemmeringen. Denk met name aan de volgende doelgroepen:

 • ADHD bij kinderen en jongeren
 • ADD bij kinderen en pubers
 • Angst bij kinderen en jongeren
 • Angststoornis bij kinderen en jongeren
 • Autisme (ASS) bij kinderen en jongeren (PDD-NOS, Asperger)
 • Faalangst bij kinderen en jongeren
 • Pestslachtoffers
 • Kinderen en jongeren die onzeker zijn
 • Leerplichtige kinderen en jongeren die te maken hebben met (dreigende) schooluitval
 • Leerlingen uit het regulier basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs
 • Kinderen en jongeren met leerproblemen
 • Ouders die pedagogische begeleiding zoeken

Bureau voor Pedagogiek kent daartoe verschillende diensten/begeleidingsvormen:

Bureau voor Pedagogiek werkt volgens inzichten uit de cognitieve gedragstherapie.

Wanneer u nog vragen heeft na het lezen van de bovenstaande informatie kunt u mailen of bellen: 06-12 14 12 26.