• Home
  • Passend onderwijs

Passend onderwijs

Passend onderwijs staat ervoor dat elk kind recht heeft op een passende plek binnen het onderwijs waar de kwaliteiten en mogelijkheden tot zijn recht komen. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, waarin uit wordt gegaan van de mogelijkheden van een kind en rekening wordt gehouden met eventuele beperkingen. Het doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.

passend-onderwijs

“Kans en begrip”

Scholen hebben sinds de invoering van de wet passend onderwijs een zorgplicht. Dat betekent dat ze ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. De zorgplicht gaat in als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen doorlopen. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Op de eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school.

passend-onderwijs

Bureau voor Pedagogiek biedt deze extra ondersteuning in de vorm van ambulante begeleiding op school in de regio Grave, Wijchen, Nijmegen, Oss, Uden en Veghel, oftewel Noordoost Brabant en Zuid Gelderland. Binnen de Gespecialiseerde dagopvang kan bekeken worden welke vervolgplek passend is voor de leerling indien ouder(s)/verzorger(s) hier samen met school niet uitkomen. Ook fungeert de Educatieve Crisisopvang als een tussenoplossing wanneer de leerling op een wachtlijst staat binnen een vervolgschool maar nog niet terecht kan en langer verblijf op school van herkomst niet adequaat of verantwoord is.

De Educatieve Crisisopvang kan eveneens worden gezien als time out voorziening voor leerlingen. Wanneer een leerling is uitgevallen en thuis verblijft kan worden bekeken of de begeleiding binnen de Gespecialiseerde dagopvang of Onderwijs op Afstand aansluit. Deze maatwerktrajecten zijn bedoeld voor alle leerplichtige kinderen en jongeren, zowel binnen het regulier (PO en SO) als het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het kind blijft in alle situaties ingeschreven op school van herkomst, die eveneens verantwoordelijk blijft voor de inhoud van het onderwijs. Uitgangspunt is en blijft volledige terugkeer binnen het onderwijs en schooluitval tegen te gaan.

Wanneer u nog vragen heeft na het lezen van de bovenstaande informatie kunt u mailen.

Meer kunt u lezen in het artikel Thuiszitten is niet nodig’, dat in verschillende regionale media verscheen.