• Home
  • Thuisonderwijs / Onderwijs op afstand

Thuisonderwijs / Onderwijs op afstand

Zoekt u onderwijs op afstand/thuisonderwijs in de regio Grave, Wijchen, Nijmegen, Oss, Uden en Veghel? Bureau voor Pedagogiek biedt hiervoor mogelijkheden. Het doel van onderwijs op afstand/thuisonderwijs is: re-integratie binnen het onderwijs middels een individueel maatwerktraject.

IMG_0826

 

 

 

 

Onderwijs op afstand/thuisonderwijs is er voor leerlingen die korte of lange(re) tijd niet naar school gaan en daardoor een grote afstand tot de school hebben opgebouwd. Voor leerlingen waarvoor een kleinschalige schoolse setting, zoals de Gespecialiseerde dagopvang, een te grote stap is. Dit kan een leerling zijn die wegens ernstige gedragsproblematiek, psychische problemen of lichamelijke oorzaken de school niet kan bezoeken, een pestslachtoffer is, in afwachting is van een plaatsing elders of een leerling met (school)angst. Gespecialiseerde begeleiders die ervaring hebben met deze doelgroep, begeleiden de leerling binnen de thuissituatie. Daarbij is er oog voor sociaal emotionele belemmeringen die mogelijk de oorzaak zijn van de schooluitval. Onderwijs op afstand werkt naar een terugkeer binnen een onderwijskundige setting. Hierin is een geleidelijke opbouw mogelijk, evenals ondersteuning van de betrokken gespecialiseerde begeleider(s). Het traject wordt op maat aangeboden. De begeleiders zijn ervaren in het werken met kinderen/jongeren met autistisch spectrum stoornis en aanverwante stoornissen, ADD, ADHD, hechtingsstoornis, angstproblematiek en andere psychische problematieken. Lees hier meer over doelgroepen.

‘Het vertrouwen in jezelf weer terug winnen’

Mocht op voorhand of naarmate het thuisbegeleiding traject vordert, duidelijk worden dat de stap van ‘onderwijs op afstand’ naar terugkeer binnen school van herkomst of een plaatsing binnen een vervolgschool te groot is, dan biedt Bureau voor Pedagogiek de mogelijkheid om als tussenkomst de Gespecialiseerde dagopvang in te zetten: een kleinschalige gespecialiseerde opvang waar leerplichtige leerlingen zowel middels individuele begeleiding als in groepsverband begeleid worden die om uiteenlopende redenen vast zijn gelopen of vast dreigen te lopen binnen het onderwijs. Hier wordt er aan een terugkeer binnen de maatschappij gewerkt; in de vorm van onderwijs, dagbesteding of arbeid. De professionals die onderwijs op afstand/thuisonderwijs aanbieden, werken eveneens binnen de Gespecialiseerde dagopvang. Dit zorgt voor een vertrouwd verloop.

‘De focus ligt op wat schuil gaat achter het gedrag’

Uitgangspunten die voor ‘Onderwijs op Afstand’ binnen Bureau voor Pedagogiek kenmerkend zijn:

  • het recht van ieder kind op passend onderwijs;
  • re-integratie binnen het onderwijs middels een maatwerktraject;
  • samenwerking en afstemming met school van herkomst, ouder(s)/verzorger(s) en eventuele hulpverlener(s) binnen het systeem is nodig om de kans van slagen te vergroten;
  • niets is onmogelijk wat betreft de frequentie en de inhoud van het traject;
  • er wordt gewerkt middels een vooropgesteld persoonlijk handelingsplan;
  • professionals kijken naar wat er schuil gaat achter het (probleem) gedrag en nemen dit mee in het traject.

Processed with VSCOcam with hb1 preset

 

 

 

 

 

 

Aanmelden

Onderwijs op afstand/thuisonderwijs wordt afgestemd met de school waar de leerling staat ingeschreven. Ouder(s)/verzorger(s), de school van inschrijving of de betrokken consulent kan de aanmelding van de leerling verzorgen middels de onderstaande contactgegevens. Na de aanmelding vindt er een intakegesprek plaats waarin concrete afspraken worden gemaakt over het traject. Lees voor meer informatie de methodiek: cognitieve gedragstherapie.

Wanneer u nog vragen heeft na het lezen van de bovenstaande informatie kunt u hiervoor gebruik maken van de contactgegevens onder de rubriek contact. Dit kan tevens wanneer u een aanmelding wilt plaatsen voor een leerling.

Zie voor de specialisaties van het team van Bureau voor Pedagogiek het tabblad ‘doelgroepen’.