• Home
  • Thuisonderwijs / Onderwijs op afstand

Thuisonderwijs / Onderwijs op afstand

Zoekt u onderwijs op afstand/thuisonderwijs in de regio Grave, Wijchen, Nijmegen, Oss, Uden en Veghel? Bureau voor Pedagogiek biedt hiervoor mogelijkheden. Het doel van onderwijs op afstand/thuisonderwijs is: re-integratie binnen het onderwijs middels een individueel maatwerktraject.

IMG_0826

Onderwijs op afstand/thuisonderwijs is er voor leerlingen die korte of lange(re) tijd niet naar school gaan en daardoor een grote afstand tot de school hebben opgebouwd. Voor leerlingen waarvoor een kleinschalige schoolse setting, zoals de Educatieve Crisisopvang, een te grote stap is. Dit kan een leerling zijn die wegens ernstige gedragsproblematiek, psychische problemen of lichamelijke oorzaken de school niet kan bezoeken, een pestslachtoffer is, in afwachting is van een plaatsing elders of een leerling met schoolangst. Professionele medewerkers die ervaring hebben met deze doelgroep, begeleiden de leerling in het didactisch aanbod door onderwijs en begeleiding thuis. Daarnaast is er oog voor sociaal emotionele belemmeringen. Onderwijs op afstand vindt plaats in de thuissituatie en werkt naar een terugkeer binnen een onderwijskundige setting. Hierin is een geleidelijke opbouw mogelijk en wordt het traject op maat aangeboden. De begeleiders zijn ervaren in het werken met kinderen/jongeren met autistisch spectrum stoornis en aanverwante stoornissen, ADD, ADHD, hechtingsstoornis, angstproblematiek en andere psychische problematieken. Lees hier meer over doelgroepen.

‘Het vertrouwen in jezelf weer terug winnen’

Mocht op voorhand of naarmate het thuisbegeleiding traject vordert, duidelijk worden dat de stap van ‘onderwijs op afstand’ naar terugkeer binnen school van herkomst of een plaatsing binnen een vervolgschool te groot is, dan biedt Bureau voor Pedagogiek de mogelijkheid om als tussenkomst de Educatieve Crisisopvang in te zetten: een kleinschalige opvang waar leerplichtige leerlingen in groepsverband begeleid worden die om uiteenlopende redenen vast zijn gelopen of vast dreigen te lopen binnen het onderwijs, waarna aan een terugkeer binnen school van herkomst/een vervolgschool wordt gewerkt. De professionals die onderwijs op afstand/thuisonderwijs aanbieden, werken eveneens binnen de Educatieve Crisisopvang. Dit zorgt voor een vertrouwd verloop.

‘De focus ligt op wat schuil gaat achter het gedrag’

Uitgangspunten die voor ‘Onderwijs op Afstand’ binnen Bureau voor Pedagogiek kenmerkend zijn:

  • het recht van ieder kind op passend onderwijs;
  • re-integratie binnen het onderwijs middels een maatwerktraject;
  • samenwerking en afstemming met school van herkomst, ouder(s)/verzorger(s) en eventuele hulpverlener(s) binnen het systeem is nodig om de kans van slagen te vergroten;
  • niets is onmogelijk wat betreft de frequentie en de inhoud van het traject;
  • er wordt gewerkt middels een vooropgesteld persoonlijk plan;
  • professionals kijken naar wat er schuil gaat achter het (probleem) gedrag en nemen dit mee in het traject.

Processed with VSCOcam with hb1 preset

Aanmelden

Onderwijs op afstand/thuisonderwijs wordt afgestemd met de school waar de leerling staat ingeschreven. Ouder(s)/verzorger(s) of de school van inschrijving kan de aanmelding van de leerling verzorgen middels de onderstaande contactgegevens. Na de aanmelding vindt er een intakegesprek plaats waarin concrete afspraken worden gemaakt over het Onderwijs op Afstand met school van inschrijving, ouders(s)/verzorger(s) en de coördinator van Onderwijs op Afstand. Lees voor meer informatie de methodiek: cognitieve gedragstherapie.

Wanneer u nog vragen heeft na het lezen van de bovenstaande informatie, kunt u deze richten aan de coördinator van ‘Onderwijs op Afstand’ en hierbij gebruik maken van de contactgegevens onder de rubriek contact. Dit kan tevens wanneer u een aanmelding wilt plaatsen voor een leerling.